Gruppförsäkring

En gruppförsäkring i Bliwa Livförsäkring ger ett flexibelt och prisvärt försäkringsskydd som kompletterar det skydd vi har genom lagar och avtal.

En gruppförsäkring i Bliwa kan bestå av:

  • Livförsäkring
  • Sjukkapital (beskrivs under livförsäkring)
  • Sjukförsäkring
  • Diagnoskapital (beskrivs under sjukförsäkring)
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Barnförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring

Alla delar som ingår i gruppavtalet kan tecknas av den som är gruppmedlem. I ditt gruppavtal framgår om även gruppmedlemmens make eller sambo kan medförsäkras.