Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt.

Ditt skydd

Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning:
Cancer
Hjärtinfarkt
Stroke
Motorneuronsyndrom (ALS)
Multipel skleros (MS)
Parkinsons sjukdom
Neurobborelios
Bakteriell hjärnhinneinflammation (Meningit)
Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
Operation av hjärtats kranskärl
Operation av förträngning eller aneurysm i aorta
Operation av hjärtklaff
Organtransplantation
Upphörande av njurfunktion
Dövhet
Blindhet
Förlust av arm eller ben
Förlorad talförmåga
Förlamning

Pengar

I ditt gruppavtal framgår vilka belopp du kan teckna.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år.

Du kan oftast teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Blanketter & Villkor

De fullständiga bestämmelserna finns i villkoren som du kan skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?