Livförsäkring

Om du dör kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Ditt skydd

I de flesta avtal gäller nedanstående. I gruppavtalet kan dock annat ha avtalats och det framgår i så fall av särskild information.

Livförsäkring dödsfallskapital
Om du dör får dina förmånstagare försäkringsbeloppet som du har valt minus eventuell åldersreduktion. Förmånstagare är i första hand till din make/maka eller sambo och i andra hand till dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande som anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Dödsfallskapital barn Kan ingå i din livförsäkring om inte annat har avtalats i gruppavtalet. Dödsfallskapital barn innebär att försäkringsbeloppet betalas ut till barnets dödsbo om dödsfallet sker under försäkringstiden.

Pengar

I ditt gruppavtal framgår vilka belopp du kan teckna.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år.

Du kan oftast teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Blanketter & Villkor

De fullständiga bestämmelserna finns i villkoren som du kan skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?