Seniorförsäkring

En livförsäkring och en olycksfallsförsäkring för dig som uppnått slutåldern i din tidigare gruppförsäkring.

Ditt skydd Olycksfallsförsäkring

Vid invaliditet
Du kan få ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) efter ett olycksfall.

Kostnader
Du kan få ersättning för:

  • Kostnader för besök hos vårdgivare
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Merkostnader
  • Kostnader för sjukhusvård, till följd av olycksfall.

Ditt skydd Livförsäkring

Om du dör
Om du dör betalas ett försäkringsbelopp ut till dödsboet. Vill du att någon annan ska få pengarna från försäkringen kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande.

Pengar

I ditt gruppavtal framgår vilka belopp du kan teckna.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Du kan teckna försäkringen om du tidigare har haft olycksfalls- och/eller livförsäkring ­under minst 6 månader och den upphörde på grund av att du uppnått gruppförsäkringens slutålder eller blivit pensionär.

Försäkringen måste tecknas inom 3 månader från det att din tidigare försäkring upphörde.

Din make/maka/sambo kan även teckna Seniorförsäkringen under förutsättning att han eller hon har varit medförsäkrad till dig tidigare under minst 6 månader.

Observera dock att du bara kan välja den/de försäkringar du har haft tidigare. Har du exempelvis bara haft livförsäkring i din tidigare gruppförsäkring kan du bara teckna livförsäkringen i Seniorförsäkringen. Samma sak gäller för medförsäkrad.

Livförsäkringen upphör vid 85 års ålder men Olycksfallsförsäkringen kan du ha kvar livet ut.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?