Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan du få omedelbar ekonomisk hjälp från diagnoskapitalet som är ett engångsbelopp du får direkt vid vissa diagnoser.

Ditt skydd

De flesta sjukförsäkringar gäller enligt nedan. I gruppavtalet kan dock annat ha avtalats.

Månadsersättning Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent kan du få en månatlig ersättning. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 eller 360 dagar, beroende på vad som står i gruppavtalet.

Diagnoskapital Diagnoser som kan ersättas från diagnoskapitalet är: Viss typ av cancer, hjärtinfarkt, stroke, multipel skleros (MS), Parkinsons sjukdom, neuroborrelios, bakteriell hjärnhinneinflammation (meningit), fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE) med flera, se försäkringsvillkoren.

Pengar

Alla ersättningar är skattefria.

Månadsersättning: Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet beroende på din lön. Ersättningen betalas ut så länge du är sjukskriven, eller under så lång tid som bestämts i gruppavtalet, längst till slutåldern.

Diagnoskapital: Ett engångsbelopp som kan betalas ut 7 dagar efter fastställd diagnos. Storleken framgår av gruppavtalet.

Tänk på

Försäkringen gäller tills du du uppnår slutåldern, vanligtvis 65 år.

Blanketter & Villkor

De fullständiga bestämmelserna finns i villkoren som du kan skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?