Sjukkapital

Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt under en längre tid kommer din inkomst att minska. Med ett sjukkapital kan du få ett ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp.

Ditt skydd

Du kan få ersättning om du beviljas sjukersättning till minst 25 procent av Försäkringskassan. Du kan också få ersättning om du beviljas sjukpenning till minst 25 procent av Försäkringskassan under 3 sammanhängande år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din ålder och hur stor din arbetsoförmåga är.

 

Pengar

I ditt gruppavtal framgår vilka belopp du kan teckna.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller tills du uppnår slutåldern, vanligtvis 61 år.

Du kan oftast teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Blanketter & Villkor

De fullständiga bestämmelserna finns i villkoren som du kan skriva ut eller beställa under Blanketter och villkor.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?