Efterlevandepension

Med en efterlevandepension får dina anhöriga en extra trygghet i form av en månadsersättning om du skulle avlida före 65 år.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Om du dör får dina förmånstagare valt försäkringsbelopp. Ersättningen betalas i första hand till din make/maka eller sambo och i andra hand till samtliga dina arvsberättigade barn. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande.

Pengar

Du kan välja storlek på försäkringsbeloppet. Vilka valmöjligheter som finns framgår vid ansökan om försäkringen.

Efterlevandepension betalas ut till dina förmånstagare varje månad i det antal år som du valt (mellan 5 och 20 år). Bliwa betalar varje månad ut en tolftedel av det totala försäkringsbeloppet delat med antalet utbetalningsår.

Försäkringen är en tjänstepensionsförsäkring enligt inkomstskattelagen vilket innebär att ersättningen från försäkringen beskattas som inkomst av tjänst.

Ordförklaring

Förmånstagare: Den som får pengar från försäkringen.

Förmånstagarförordnande: Ett förmånstagarförordnade anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Var den här informationen till hjälp för dig?