Så tecknar du försäkring i Bliwa

Bliwas affärsmodell bygger på att företag, organisationer eller andra grupper tecknar avtal om gruppförsäkring i Bliwa.

Som privatperson kan du teckna en försäkring i Bliwa om du tillhör en grupp som har ingått avtal med oss. Ofta är det företag eller organisationer som erbjuder försäkringarna till sina anställda eller medlemmar. Gruppförsäkring är då ett omtänksamt erbjudande från en arbetsgivare eller en medlemsorganisation som ger anställda eller medlemmar möjlighet till prisvärda försäkringar efter sina behov. Försäkringarna kan bestå av liv-, sjuk-, olycksfalls-, barn- och sjukvårdsförsäkring.

Hos oss kan företag också teckna tjänstegrupplivförsäkring samt riskförsäkring inom tjänstepension och fackliga organisationer kan teckna inkomstförsäkring för sina medlemmar. Ibland betalar du premien för egna pengar och ibland ingår den som en del av en anställning eller ett medlemskap.

Bliwas gruppförsäkringar kan även ingå som en del i andra försäkringsgivares erbjudanden till sina kunder, till exempel olycksfallsförsäkring i en tjänstepensionsplan eller livförsäkring i en tjänsterese­försäkring.

Nyttan med gruppförsäkring

I en gruppförsäkring delar alla medlemmarna i gruppen på riskerna och det är ett kostnadseffektivt sätt för Bliwa att bedriva försäkring på. Det innebär att försäkring i grupp ofta har mer förmånliga premier för den enskilde, jämfört med individuellt tecknad försäkring. Den förenklade riskprövningen gör det även möjligt att få försäkringen för personer som annars skulle ha svårt att få ett försäkringsskydd till en överkomlig kostnad.

Hur gör jag för att teckna min gruppförsäkring?

Du som har möjlighet att teckna frivillig gruppförsäkring i Bliwa kan oftast hitta information om försäkringarna på intranät eller medlemssidor. Där kan du ta del av specifik information och hämta blanketter som du behöver. Du kan också ha en gruppföreträdare på din arbetsplats eller hos din organisation som kan svara på dina frågor.