Gruppförsäkring

NCC har tecknat avtal om gruppförsäkring med Bliwa Livförsäkring. Nedan kan du läsa mer om de olika försäkringarna som ingår i avtalet

Alla delar som ingår i gruppavtalet kan tecknas av dig som är gruppmedlem. I vissa delar kan du även medförsäkra din make, sambo och försäkra era barn. På gruppförsäkringsplanen kan du se vilka försäkringsbelopp du kan välja och hur stor premien är. Premiens storlek beror dels på den försäkrades ålder, dels på försäkringsbeloppets storlek. För dig som är under 35 år är premierna extra förmånliga.

Ansökan kan du skriva ut direkt eller beställa från Bliwa, se Blanketter och villkor. Försäkringen börjar gälla när Bliwa Livförsäkring har tagit emot din ansökan och de handlingar som krävs för att bevilja försäkringen. Enligt gruppavtalet har Bliwa Livförsäkring rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Premien beräknas för 1 år i taget.

Detta är en kortfattad beskrivning av gruppförsäkringen. De fullständiga bestämmelserna finns i försäkringsvillkoren och i ett gruppavtal mellan NCC och Bliwa Livförsäkring. Det är villkoren och gruppavtalet som ligger till grund för skaderegleringen. Du kan beställa de fullständiga försäkringsvillkoren från Bliwa Livförsäkring eller skriva ut dem direkt.