Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är anställd dock längst till och med 67 år.

Du kan teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Du har även möjlighet att höja ditt livförsäkringsbelopp endast mot hälsokravet fullt arbetsför vid en särskild livshändelse (familjehändelse), men som högst till 20 prisbasbelopp. Annars ansöker du genom att fylla i en hälsodeklaration. Detta heter optionsrätt i försäkringsvillkoret.

Ditt skydd

Om du dör får dina förmånstagare det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under "Blanketter & Villkor".

47 300 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad   
  -35 år 36-45 år 46-55 år 56-66 år
473 000 KR (10 PBB) 12 KR 25 KR 57 KR 98 KR
946 000 KR (20 PBB) 23 KR 48 KR 114 KR 196 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 35 KR 71 KR 170 KR 294 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 46 KR 94 KR 226 KR 392 KR
2 365 000 KR (50 PBB) 57 KR 118 KR 283 KR 489 KR

 

Ersättningen är skattefri.

Blanketter och villkor

Var den här informationen till hjälp för dig?