Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj.

Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan du få omedelbar ekonomisk hjälp från diagnoskapitalet som är ett engångsbelopp du får direkt.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är anställd dock längst till och med 65 år.

Du kan inte teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Du har möjlighet att höja nivån i din sjukförsäkring till närmaste högra nivå mot hälsokravet fullt arbetsför inom 3 månader från det att du fått kännedom om den nya inkomsten eller från det att den börjat gälla. Annars ansöker du genom att fylla i en hälsodeklaration. Detta heter optionsrätt i försäkringsvillkoret.

Ditt skydd

Månadsersättning 
Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent får du en månatlig ersättning som börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 48 månader, dock som längst tills du fyller 65 år. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av din arbetsoförmåga.

Pengar

FörsäkringsbeloppLöneintervallMånadskostnad
    -35 år 36-45 år 46-55 år 56-64 år
1 400 KR - 26 999 KR 9 KR 12 KR 18 KR 27 KR
2 100 KR 27 000 - 39 999 KR 14 KR 18 KR 27 KR 41 KR
2 800 KR 40 000 - 49 999 KR 19 KR 25 KR 36 KR 54 KR
3 500 KR 50 000 - 59 999 KR 23 KR 31 KR 45 KR 68 KR
4 200 KR 60 000 KR - 28 KR 37 KR 53 KR 81 KR

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Observera att du inte kan överförsäkra dig. Det betyder att du aldrig kan få ut en högre ersättning än din lön efter skatt. När försäkringsersättningen beräknas lägger Bliwa ihop ersättning från Bliwa med annan försäkringsersättning från Försäkringskassan och ersättning till följd av kollektivavtal. Du kan titta i tabellen för att få information om vilka försäkringsbelopp du kan välja utan att riskera överförsäkring.

Vilken ersättning du får vid sjukdom beror både på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor din arbetsoförmåga är.

Ersättningen är skattefri.

Blanketter och villkor

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?