Sjukkapital (går ej att nyteckna)

Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt under en längre tid kommer din inkomst att minska. Med ett sjukkapital kan du få ett ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är anställd dock längst till och med 62 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Du kan få ersättning om du beviljas sjukersättning till minst 25 procent av Försäkringskassan. Du kan också få ersättning om du beviljas sjukpenning till minst 25 procent av Försäkringskassan under 3 sammanhängande år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din ålder och hur stor din arbetsoförmåga är.

 

Pengar

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -35 år 36-62 år
283 800 KR (6 PBB) 7 KR 12 KR
473 000 KR (10 PBB) 12 KR 21 KR
709 500 KR (15 PBB) 18 KR 30 KR
946 000 KR (20 PBB) 24 KR 41 KR
1 182 500 KR (25 PBB) 29 KR 50 KR

Ersättningen reduceras med 4 procentenheter från 36 år, 
från 58 år med 2 procentenheter per år.

Blanketter och villkor

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?