Betalning

Hur betalar jag för min gruppförsäkring?

Premien betalas normalt genom att din arbetsgivare gör ett månatligt löneavdrag.

Om det av någon anledning (t ex tjänstledighet eller sjukdom) inte finns någon lön att dra premierna från kommer du att få ett inbetalningskort i stället.

Kontakta Bliwa om du vet att du kommer att vara utan lön under en längre tid så kan vi ordna så du kan betala premierna via autogiro istället för med inbetalningskort.