Förmånstagare

Förmånstagare kallas den som på grund av ett förmånstagarförordnande har rätt att få ersättning från en försäkring. Ett förmånstagarförordnande talar om vem eller vilka som ska få pengarna om du dör.