Frivillig gruppförsäkring

Olika försäkringar har olika generella förmånstagarförordnanden. Om det generella förmånstagarförordnandet inte passar dig kan du byta ut det mot ett särskilt förmånstagarförordnande. I ett sådant kan du själv bestämma vem som ska vara förmånstagare.

För dödsfallskapitalet i livförsäkringen gäller följande generella förmånstagarförordnande:

  • i första hand den försäkrades make/maka, registrerad partner eller sambo
  • i andra hand den försäkrades samtliga arvsberättigade barn
  • i tredje hand den försäkrades arvingar

För försäkring vid dödsfall - barn, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring är förmånstagaren den försäkrades dödsbo.

Detta är en kortfattad beskrivning. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen som finns under Blanketter och villkor.

Var den här informationen till hjälp för dig?