TGL-Tjänstegruppliv

Olika försäkringar har olika generella förmånstagarförordnanden. Om det generella förmånstagarförordnandet inte passar dig kan du byta ut det mot ett särskilt förmånstagarförordnande. I ett sådant kan du själv bestämma vem som ska vara förmånstagare.

För dödsfallskapitalet i tjänstegrupplivförsäkringen gäller följande generella förmånstagarförordnande:

  • make/maka/registrerad partner (observera att sambo inte räknas som make/ maka) 
  • barn
  • föräldrar eller, om någon av dem är avliden, den efterlevande föräldern

 

Detta är en kortfattad beskrivning. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen som finns under Blanketter och villkor.

Var den här informationen till hjälp för dig?