Gruppförsäkring

SH Pension har tecknat avtal om gruppförsäkring med Bliwa. Avtalet ger möjlighet för dig som tillhör SH Pension att teckna försäkringar utifrån dina behov och livssituation.