Livförsäkring

Om du skulle avlida kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av den frivilliga livförsäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Om du dör
Om du dör får dina förmånstagare ett belopp som beräknas på det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under Blanketter & Villkor längst ner på sidan.

Vid barns dödsfall
47 300 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2020 är det 47 300 kronor.

Pengar

Försäkringsbelopp Månadskostnad
  -35 år 36-47 år 48-67 år
236 500 KR (5 PBB) 16 KR 40 KR 74 KR
473 000 KR(10 PBB) 29 KR 76 KR 148 KR
946 000 KR (20 PBB) 54 KR 149 KR 294 KR
1 182 500 KR (25 PBB) 67 KR 186 KR 367 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 79 KR 222 KR 441 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 105 KR 295 KR 587 KR
2 365 000 KR (50 PBB) 131 KR 369 KR 734 KR


Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge premien (kostnaden) betalas och du tillhör den grupp av personer som har rätt att omfattas av SH Pensions gruppförsäkringar i Bliwa, dock längst till månaden du fyller 67 år.

Du kan även teckna försäkring för din make, maka eller sambo.

Var den här informationen till hjälp för dig?