Medicinsk invaliditet vid sjukdom

En invaliditet kan drabba någon både efter ett olycksfall men kanske vanligast på grund sjukdom. Medicinsk invaliditet vid sjukdom är en försäkring som ger ersättning för sjukdomar som leder till invaliditet.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Invaliditet
Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) på grund av sjukdom. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Vanprydande ärr
Du kan också få ersättning för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2019 är det 46 500 kronor.

pengar

FÖRSÄKRINGSBELOPP

 
MÅNADSKOSTNAD
-39 ÅR 40-55 ÅR 56-60 ÅR 61-65 ÅR
6 PBB 7 KR 12 KR 18 KR 20 KR
10 PBB 12 KR 19 KR 29 KR 33 KR
15 PBB 18 KR 29 KR 44 KR 50 KR
20 PBB 24 KR 39 KR 59 KR 66 KR
30 PBB 36 KR 58 KR 88 KR 99 KR
40 PBB 49 KR 78 KR 118 KR 132 KR
50 PBB 61 KR 97 KR 147 KR 166 KR

 
Reduktioner
Medicinsk invaliditet: från 55 år minskar försäkringsbeloppet (maxersättningen) med 5 procentenheter per år.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge premien (kostnaden) betalas och du tillhör den grupp av personer som har rätt att omfattas av SH Pensions gruppförsäkringar i Bliwa, dock längst till och med 65 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Var den här informationen till hjälp för dig?