Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Medicinsk invaliditet vid sjukdom

En invaliditet kan drabba någon både efter ett olycksfall men kanske vanligast på grund sjukdom. Medicinsk invaliditet vid sjukdom är en försäkring som ger ersättning för sjukdomar som leder till invaliditet.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Invaliditet
Ersättning om du får en bestående nedsättning av din fysiska funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) på grund av sjukdom. Hur stor ersättningen blir beror på vilket försäkringsbelopp du valt, graden av invaliditet och din ålder.

Vanprydande ärr
Du kan också få ersättning för ärr och andra utseendemässiga skadeföljder.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2021 är det 47 600 kronor.

pengar

FÖRSÄKRINGSBELOPP

 
MÅNADSKOSTNAD
-39 ÅR 40-55 ÅR 56-60 ÅR 61-65 ÅR
285 600 KR(6 PBB) 7 KR 12 KR 18 KR 20 KR
476 000 KR(10 PBB) 12 KR 19 KR 29 KR 33 KR
714 000 KR(15 PBB) 18 KR 29 KR 44 KR 50 KR
952 000 KR(20 PBB) 24 KR 39 KR 59 KR 66 KR
1 428 000 KR(30 PBB) 36 KR 58 KR 88 KR 99 KR
1 904 000 KR(40 PBB) 49 KR 78 KR 118 KR 132 KR
2 380 000 KR(50 PBB) 61 KR 97 KR 147 KR 166 KR

 
Reduktioner
Medicinsk invaliditet: från 55 år minskar försäkringsbeloppet (maxersättningen) med 5 procentenheter per år.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge premien (kostnaden) betalas och du tillhör den grupp av personer som har rätt att omfattas av SH Pensions gruppförsäkringar i Bliwa, dock längst till och med 65 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Var den här informationen till hjälp för dig?