Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Seniorförsäkring - Liv och olycksfall

När du passerar den åldersgräns som gäller för gruppförsäkringen kan du inte längre vara med i försäkringen. Då kan du istället teckna en Seniorförsäkring och på så vis behålla ett visst försäkringsskydd.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Du kan teckna försäkringen om du tidigare har haft olycksfalls- och/eller livförsäkring ­under minst 6 månader och den upphörde på grund av att du uppnått gruppförsäkringens slutålder eller blivit pensionär.

Försäkringen måste tecknas inom 3 månader från det att din tidigare försäkring upphörde.

Din make/maka/sambo kan även teckna Seniorförsäkringen under förutsättning att han eller hon har varit medförsäkrad till dig tidigare under minst 6 månader.

Observera dock att du bara kan välja den/de försäkringar du har haft tidigare. Har du exempelvis bara haft livförsäkring i din tidigare gruppförsäkring kan du bara teckna livförsäkringen i Seniorförsäkringen. Samma sak gäller för medförsäkrad.

Livförsäkringen upphör vid 85 års ålder men Olycksfallsförsäkringen kan du ha kvar livet ut.

Ditt skydd

Kostnader för besök hos vårdgivare, resekostnader, tandskadekostnader, merkostnader och kostnader för sjukhusvård, till följd av olycksfall.

Bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk ­invaliditet, till följd av olycksfall.

Vid dödsfall betalas ett engångsbelopp till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, och få pengarna om du dör, kan du göra ett särskilt förmånstagar­förordnande som anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Pengar

Livförsäkring
Ålder Maxersättning försäkringsbelopp Månadskostnad
- 69 år  75 000 KR 140 KR   
70 - 74 år 50 000 KR
75 - 79 år 35 000 KR
80 - 85 år 25 000 KR
Olycksfallsförsäkring
Ålder Maxersättning försäkringsbelopp Månadskostnad
Livsvarig   238 000 KR 44 KR   

Försäkringsbeloppet i olycksfallsförsäkringen minskar med 5 procentenheter per år från och med 66 års ålder.

Var den här informationen till hjälp för dig?