Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Månadsersättning
Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent får du ersättning varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 36 månader, eller tills du fyller 65 år. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av din arbetsoförmåga.

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Observera att du inte kan överförsäkra dig. Det betyder att du aldrig kan få ut en högre ersättning än din lön efter skatt. När försäkringsersättningen beräknas lägger Bliwa ihop ersättning från Bliwa med annan försäkringsersättning från Försäkringskassan och ersättning till följd av kollektivavtal. Du kan titta i tabellen för att få information om vilka försäkringsbelopp du kan välja utan att riskera överförsäkring.

Vilken ersättning du får vid sjukdom beror både på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor din arbetsoförmåga är.

Ersättningen är skattefri.

  -39 ÅR 40-55 ÅR 56-60 ÅR 61-65 ÅR
1000 KR 12 KR 15 KR 20 KR 23 KR
1500 KR 17 KR 22 KR 30 KR 34 KR
2100 KR 24 KR 31 KR 43 KR 48 KR
2500 KR 29 KR 37 KR 51 KR 57 KR
3500 KR 41 KR 52 KR 71 KR 80 KR
4500 KR 49 KR 63 KR 85 KR 96 KR
Max månadsersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad

Tänk på

Försäkringen gäller så länge premien (kostnaden) betalas och du tillhör den grupp av personer som har rätt att omfattas av SH Pensions gruppförsäkringar i Bliwa, dock längst till månaden du fyller 65 år.

Du kan även teckna försäkring för din make, maka eller sambo.

Var den här informationen till hjälp för dig?