Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjukkapital

Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt under en längre tid kommer din inkomst att minska. Med ett sjukkapital kan du få ett ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

En engångsutbetalning
Du kan få ersättning om du beviljas sjukersättning till minst 25 procent av Försäkringskassan. Du kan också få ersättning om du beviljas sjukpenning till minst 25 procent av Försäkringskassan under 3 sammanhängande år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din ålder och hur stor din arbetsoförmåga är.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet (PBB) förändras i takt med inflationen i Sverige. För år 2021 är det 47 600 kronor.

Pengar

Försäkringsbelopp

Månadskostnad

  -39 ÅR 40-55 ÅR 56-60 ÅR 61-65 ÅR
285 600 KR (6 PBB) 12 KR 46 KR 68 KR 81 KR
476 000 KR(10 PBB) 20 KR 77 KR 114 KR 136 KR
714 000 KR(15 PBB) 30 KR 116 KR 171 KR 203 KR
952 000 KR(20 PBB) 40 KR 154 KR 227 KR 271 KR
1 428 000 KR(30 PBB) 60 KR 231 KR 341 KR 407 KR
1 904 000 KR(40 PBB) 80 KR 308 KR 455 KR 542 KR
2 380 000 KR(50 PBB) 100 KR 385 KR 568 KR 678 KR


Från 55 år minskar ersättningen med 5 procentenheter per år.

Ersättningen är skattefri

Tänk på

Försäkringen gäller så länge premien (kostnaden) betalas och du tillhör den grupp av personer som har rätt att omfattas av SH Pensions gruppförsäkringar i Bliwa, dock längst till månaden du fyller 65 år.

Du kan även teckna försäkring för din make, maka eller sambo.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?