Flytten till Bliwa

Via Sveriges Åkeriföretag har du som arbetsgivare möjlighet att från 1 januari 2018 ha frivilliga gruppförsäkringar hos Bliwa. I ditt medlemskap i Sveriges Åkeriföretag ingår även en obligatorisk olycksfallsförsäkring för dig och dina anställda.

Fram till årsskiftet är det Förenade Liv som svarar på alla frågor som rör de nuvarande försäkringarna samt fortsättningsförsäkring. Förenade Liv når du på 08-700 40 80 eller kundservice@forenadeliv.se.