Frågor och svar om flytten till Bliwa

Jag har gruppförsäkring via Sveriges Åkeriföretag. Vad händer från 1 januari?

 • Vad händer med mina frivilliga försäkringar från 1 januari?

  Du som tecknat någon av följande försäkringar via Sveriges Åkeriföretag kommer den 1 januari 2018 flyttas över till motsvarande skydd i Bliwa:
  - Livförsäkring
  - Förtidskapital (byter namn till Sjukkapital)
  - Sjukförsäkring
  - Diagnosförsäkring
  - Barnförsäkring
  - Olycksfallsförsäkring

  I december skickar Bliwa ett försäkringsbesked hem till alla försäkrade som bekräftar vilka försäkringar som flyttas över till Bliwa i januari. Om du har gjort ändringar i dina försäkringar efter att välkomstbrevet skickats ut men innan försäkringarna flyttar kommer du att få ett nytt försäkringsbesked från Bliwa efter årsskiftet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer med olycksfallsförsäkringen som ingår i medlemsavgiften till Sveriges Åkeriföretag?

  Den olycksfallsförsäkring som ingår i medlemsavgiften till Sveriges Åkeriföretag flyttar också till Bliwa 1 januari.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behöver jag göra något?

  Om du vill behålla skyddet i försäkringarna som du har idag behöver du inte göra något.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag vill inte flytta mina försäkringar till Bliwa. Hur gör jag då?

  Dina försäkringar i Förenade Liv kommer att upphöra senast den 31 december 2017.Om du inte vill anslutas till försäkringarna i Bliwa ber vi dig att kontakta oss senast den 31 december via kund@bliwa.se eller 08-696 22 80.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer fram till årsskiftet?

  Fram till årsskiftet är allt som vanligt och du kontaktar Förenade Liv om du har några frågor om dina försäkringar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag är inte fullt arbetsför 1 januari, vad händer då?

 • Vad menas med fullt arbetsför?

  För att du ska anses som fullt arbetsför ska du kunna fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar och inte till någon del vara sjukskriven, beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta. Du som har en vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta anses inte vara fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivränta är vilande.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag är inte fullt arbetsför 1 januari, vad händer med min frivilliga gruppförsäkring då?

  Har du en sjukförsäkring och inte är fullt arbetsför måste du kontakta Förenade Liv senast 31 december för mer information om hur du tecknar en fortsättningsförsäkring. Om du blir fullt arbetsför och meddelar det till Bliwa innan den 31 mars 2018 får du din försäkring beviljad. Efter 31 mars behöver du ansöka om sjukförsäkring genom hälsodeklaration.

  Om du har en barnförsäkring och ditt barn råkat ut för en sjukdom eller olycksfall före den 1 januari 2018 kan du behöva teckna en fortsättningsförsäkring. Detta gäller både du som anmält en skada och du vars barn har symptom men som ni eventuellt inte anmält än. Kontakta Förenade Liv senast 31 december för mer information om hur du tecknar en fortsättningsförsäkring.  

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har ett särskilt förmånstagarförordnande i min livförsäkring. Vad händer med det?

  De personer som får pengarna vid dödsfall kallas förmånstagare. I Bliwas försäkringsvillkor finns en standardordning för vilka som är förmånstagare:

  1. Den försäkrades make, maka eller sambo.
  2. Den försäkrades samtliga arvsberättigade barn.
  3. Den försäkrades arvingar.

  Oavsett om du lämnat ett särskilt förmånstagarförordnande tidigare måste du skicka ett nytt sådant till Bliwa. Vill du ändra turordningen ska du därför fylla i och lämna in blanketten Särskilt förmånstagarförordnande som du hittar på bliwa.se/akeri. Vill du inte ändra turordningen ovan behöver du inte göra något.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur betalar jag för min försäkring i Bliwa?

Hur påverkas jag som arbetsgivare av flytten?

 • När kommer första fakturan?

  Första betalningsaviseringen från Bliwa sker i januari.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer fram till årsskiftet?

  Fram till årsskiftet är allt som vanligt och Förenade Liv svarar på alla frågor som gäller betalning av försäkringarna. Mer information om hur flytten till Bliwa går till skickas till de försäkrade under november.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vem kontaktar jag när?

 • Förenade Liv – fram till 31 december 2017

  Fram till den 31 december kontaktar du Förenade Liv om du har frågor kring dina försäkringar eller vill anmäla en händelse som inträffat före årsskiftet. Förenade Liv når du på 08-700 40 80.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Bliwa – från 1 januari 2018

  Från och med den 1 januari kontaktar du Bliwas kundservice om du har frågor kring dina försäkringar eller vill anmäla en skada som inträffat efter årsskiftet. Våra kontaktuppgifter hittar du här (länk).

  Var det här svaret till hjälp för dig?