Gruppförsäkring

Sveriges Åkeriföretags gruppförsäkring i Bliwa består av flera olika försäkringar. Du kan läsa mer om dessa via länkarna nedan. Bliwa Livförsäkring är försäkringsgivare till alla försäkringar.

Du som är arbetsgivare och medlem i Sveriges Åkeriföretag kan teckna frivilliga gruppförsäkringar för dig och dina anställda, alternativt teckna ett avtal som tillåter dina anställda att teckna de frivilliga försäkringarna. På gruppförsäkringsplanen kan du se vilka försäkringsbelopp du kan välja och hur stor premien är.

Försäkringen börjar gälla när Bliwa Livförsäkring har tagit emot din ansökan och de handlingar som krävs för att bevilja försäkringen. Enligt gruppavtalet har Bliwa Livförsäkring rätt att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. Premien beräknas för ett år i taget.

Detta är en kortfattad beskrivning av gruppförsäkringen. De fullständiga bestämmelserna finns i försäkringsvillkoren och i ett gruppavtal mellan Sveriges Åkeriföretag och Bliwa. Det är villkoren och gruppavtalet som ligger till grund för skaderegleringen. Villkoren finns under Blanketter och villkor.