Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning:
Cancer
Hjärtinfarkt
Stroke
Motorneuronsyndrom (ALS)
Multipel skleros (MS)
Parkinsons sjukdom
Neurobborelios
Bakteriell hjärnhinneinflammation (Meningit)
Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
Operation av hjärtats kranskärl
Operation av förträngning eller aneurysm i aorta
Operation av hjärtklaff
Organtransplantation
Upphörande av njurfunktion
Dövhet
Blindhet
Förlust av arm eller ben
Förlorad talförmåga
Förlamning

pengar

MAXERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP

MÅNADSKOSTNAD

-39 ÅR 40-50 ÅR  51-66 ÅR
50 000 KR 9 KR 24 KR 42 KR


Diagnoskapitalet kan betalas ut 7 dagar efter fastställd diagnos.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem alternativt anställd hos medlem dock längst till månaden du fyller 67 år.

Du kan även teckna försäkring för din make, maka eller sambo.

Var den här informationen till hjälp för dig?