Fortsättningsförsäkring

Om du är under 70 år men inte längre kan vara med i gruppförsäkringen, därför att anställningen eller avtalet upphör, kan du teckna en fortsättningsförsäkring, under förutsättning att du har omfattats av gruppförsäkringen i minst 6 månader.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

När gruppförsäkringen upphör har du tre månader på dig att teckna fortsättningsförsäkringen.

Du måste ha omfattats av den tidigare gruppförsäkringen i minst 6 månader för att få teckna fortsättningsförsäkringen. Du har inte rätt att teckna fortsättningsförsäkring om du har fått eller uppenbarligen kan få försäkringsskydd av samma slag som tidigare på annat håll.

Fortsättningsförsäkringens slutålder är 70 år.

Fortsättningsförsäkringen kan också tecknas av medförsäkrad make/maka/sambo.

Ditt skydd

Försäkringen kan som mest ge dig samma skydd som du hade i din tidigare gruppförsäkring.

Pengar

Du kan som mest ansöka om de försäkringsbelopp, ersättningstider samt karenstider som du hade i din tidigare gruppförsäkring.

Var den här informationen till hjälp för dig?