Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Om du dör
Om du dör får dina förmånstagare ett belopp som beräknas på det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under Blanketter & Villkor längst ner på sidan.

Vid barns dödsfall
47 600 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -39 år 40-50 år 51-66 år
500 000 KR 23 KR 83 KR 129 KR
700 000 KR 32 KR 115 KR 180 KR
900 000 KR 41 KR 147 KR 231 KR
1 100 000 KR 49 KR 179 KR 282 KR

Reduktion
Från 55 år minskar försäkringsbeloppet med 5 procenthenheter per år, dock lägst till 50 procent av försäkringsbeloppet. Ingen minskning sker om det finns arvsberättigade barn som är yngre än 20 år.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är anställd dock längst till och med 67 år.

Du kan teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Du har även möjlighet att höja ditt livförsäkringsbelopp endast mot hälsokravet fullt arbetsför vid en särskild livshändelse (familjehändelse), men som högst till 900 000 kronor. Annars ansöker du genom att fylla i en hälsodeklaration. Detta heter optionsrätt i försäkringsvillkoret.

Var den här informationen till hjälp för dig?