Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring. Då blir inkomstbortfallet inte lika stort.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

Månadsersättning
Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent får du ersättning varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 48 månader, eller tills du fyller 67 år. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av din arbetsoförmåga.

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Observera att du inte kan överförsäkra dig. Det betyder att du aldrig kan få ut en högre ersättning än din lön efter skatt. När försäkringsersättningen beräknas lägger Bliwa ihop ersättning från Bliwa med annan försäkringsersättning från Försäkringskassan och ersättning till följd av kollektivavtal. Du kan titta i tabellen för att få information om vilka försäkringsbelopp du kan välja utan att riskera överförsäkring.

Vilken ersättning du får vid sjukdom beror både på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor din arbetsoförmåga är.

Ersättningen är skattefri.

  -39 ÅR 40-50 ÅR 51-66 ÅR
2 500 KR 30 KR 45 KR 57 KR
3 500 KR 42 KR 63 KR 80 KR
4 500 KR 53 KR 82 KR 103 KR
Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är anställd dock längst till månaden du fyller 67 år.

Du kan även teckna försäkring för din make, maka eller sambo.

Var den här informationen till hjälp för dig?