Sjukkapital

Om din arbetsförmåga skulle bli nedsatt under en längre tid kommer din inkomst att minska. Med ett sjukkapital kan du få ett ekonomiskt tillskott i form av ett engångsbelopp.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Ditt skydd

En engångsutbetalning
Du kan få ersättning om du beviljas sjukersättning till minst 25 procent av Försäkringskassan. Du kan också få ersättning om du beviljas sjukpenning till minst 25 procent av Försäkringskassan under 3 sammanhängande år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din ålder och hur stor din arbetsoförmåga är.

Pengar

MAXERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP
MÅNADSKOSTNAD
  -39 ÅR 40-50 ÅR 51-64 ÅR
400 000 KR 13 KR 35 KR 48 KR
600 000 KR 20 KR 53 KR 73 KR
800 000 KR 27 KR 71 KR 97 KR


Reduktion
Från 36 år minskar ersättningen med 4 procentenheter per år, från 57 år med 2 procentenheter per år fram till 60. Därefter är ersättningen 8 procent fram till 65 år.

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem alternativt anställd hos medlem dock längst till månaden du fyller 65 år.

Du kan även teckna försäkring för din make, maka eller sambo.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?