Obligatorisk olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet kan den obligatoriska gruppolycksfallsförsäkringen – invaliditet ge dig ekonomisk ersättning. Försäkringen ingår i ditt medlemskap i Sveriges Åkeriföretag.

Ditt skydd

Invaliditet
Bestående nedsatt funktions- eller arbetsförmåga (medicinsk eller ekonomisk invaliditet).
Ersättningen är beroende av ålder och grad av invaliditet.

Pengar

MAXERSÄTTNING
FÖRSÄKRINGSBELOPP VID INVALIDITET
MÅNADSKOSTNAD
320 000 KR Ingår i medlemskapet


Ersättningen är skattefri.

Tänk på

Du ansluts till försäkringen när du blir medlem i Sveriges Åkeriföretag och om du inte har fyllt 66 år.

Försäkringen gäller till och med den månad du fyller 67 år.

Var den här informationen till hjälp för dig?