Basförsäkring

Basförsäkringen ingår i medlemsavgiften till förbundet och försäkrar en månadsinkomst upp till 80 000 kronor före skatt i som längst 120 dagar.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Du ansluts till försäkringen om du är medlem i förbundet och inte har fyllt 64 år.

Försäkringen gäller till den månad du fyller 65 år.

Ditt skydd

Ersättningen betalas ut i max 120 ersättningsdagar.

Den totala ersättningen inklusive a-kassa, eventuell avgångsersättning från trygghetsavtal och inkomstförsäkring, beräknas på upp till 80 procent av din genomsnittliga månadsinkomst före skatt de senaste 12 månaderna.

Pengar

MÅNADSLÖN MÅNADSKOSTNAD
upp till 80 000 kronor före skatt Ingår i ditt medlemskap


Ersättningen från försäkringen är inte skattepliktig.

Ordförklaring

Normalinkomst: Normalinkomsten fastställs av a-kassan och i de flesta fall baseras den på din genomsnittliga inkomst de senaste 12 månaderna.

Var den här informationen till hjälp för dig?