Tilläggsförsäkring

Med tilläggsförsäkringen kan du förlänga ersättningstiden och höja inkomsttaket.

Tilläggsförsäkringen är uppdelad i tre olika inkomstintervall, du väljer själv hur hög inkomst du vill försäkra. Försäkringen förlänger den tid du får ersättning från inkomstförsäkringen med 180 dagar.

Ansök om tilläggsförsäkringen

Ditt skydd

Försäkrar en månadsinkomst upp till 120 000 kronor.

Förlänger ersättningstiden till 300 dagar (istället för 120 som du har i basförsäkringen). Betalas ut efter att basförsäkringens ersättningsdagar tagit slut.

Din totala ersättning, inklusive ersättning från a-kassan, beräknas på upp till cirka 80 procent av din normalinkomst före skatt (se nedan) under dag 1-200 i a-kassans ersättningsperiod och upp till 70 procent av din normalinkomst före skatt från dag 201 i a-kassans ersättningsperiod.

Pengar

Du väljer själv inom vilket inkomstintervall du vill vara försäkrad.

MÅNADSINKOMST MÅNADSKOSTNAD
upp till 80 000 KR 130 KR
upp till 100 000 KR 284 KR
upp till 120 000 KR 588 KR

 
Om din inkomst höjs så att den ligger inom ett annat inkomstintervall ska du anmäla detta till Bliwa, antingen inom 3 månader från det att du fick kännedom om höjningen, eller från och med då höjningen började gälla. Om du inte anmäler lönehöjningen i tid är kvalificeringstiden 12 månader för höjningen.

Ersättningen från försäkringen är inte skattepliktig.

Tänk på

Det är du själv som ansöker om försäkringen och väljer vilken inkomst du vill försäkra.

Du betalar själv premien direkt till Bliwa.

Du kan inte teckna försäkringen om du är uppsagd eller om du söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.

Försäkringen gäller längst till månaden du fyller 65 år.

För att kunna få ersättning måste du ha haft försäkringen i 12 månader innan du blir arbetslös. Tänk på att det även gäller om du byter nivå i försäkringen.

Ordförklaring

Normalinkomst: Normalinkomsten fastställs av a-kassan och i de flesta fall baseras den på din genomsnittliga inkomst de senaste 12 månaderna.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?