Frågor & svar

Tillfälliga förändringar av a-kassan - så påverkas din inkomstförsäkring
Just nu får vi många frågor om hur inkomstförsäkringen påverkas av de tillfälliga reglerna i a-kassan som trädde i kraft den 13 april 2020 med anledning av Coronapandemin. På den här sidan svarar vi på den vanligaste frågor om detta.

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vad är en inkomstförsäkring?

 • Varför har Finansförbundet en inkomstförsäkring?

  Finansförbundets inkomstförsäkring ger en bra ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

  A-kassan betalar bara ut ersättning upp till en viss nivå, även om du tjänat mer än så. Har du en månadsinkomst som överstiger a-kassans inkomsttak försäkrar inkomstförsäkringen som ingår i ditt medlemskap (basförsäkringen) upp till 80 procent av den överstigande inkomsten. Den högsta månadsinkomst före skatt som försäkras är 80 000 kronor.

  I den frivilliga delen av inkomstförsäkringen (tilläggsförsäkringen) kan inkomster upp till 120 000 kronor försäkras.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad betyder "basförsäkring" och "tilläggsförsäkring" och vad ingår i dem?

  Inkomstförsäkringen består av två delar:
  Basförsäkring: Ingår i medlemskapet i Finansförbundet och är en obligatorisk försäkring. Med basförsäkringen försäkras inkomster före skatt upp till 80 000 kronor/månad och du kan få ersättning i upp till 120 ersättningsdagar. Med obligatorisk menas att den ingår automatiskt i ditt medlemskap.

  Tilläggsförsäkring: Är en frivillig försäkring som förlänger ersättningstiden med upp till 180 ersättningsdagar och ger möjlighet att försäkra månadsinkomster över 80 000 och upp till 120 000 kronor. Med frivillig menas att det är du själv som ansöker om försäkringen och betalar kostnaden för den. Tilläggsförsäkringen har tre valbara nivåer för vilken högsta månadsinkomst före skatt som kan försäkras (80 000, 100 000 och 120 000 kronor).

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behövs Finansförbundets inkomstförsäkring när det finns en a-kassa?

  Har du en månadsinkomst som överstiger a-kassans inkomsttak, vilket de flesta av Finansförbundets medlemmar har så behöver du en inkomstförsäkring. Den försäkrar upp till 80 procent av den överstigande inkomsten. Om du blir arbetslös och omfattas av basförsäkringen kan du som har en månadsinkomst på högst 80 000 kronor få en sammanlagd ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen som är beräknad på upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst före skatt, i 120 dagar.

  Om du har tilläggsförsäkringen förlängs den längsta möjliga ersättningstiden med ytterligare 180 dagar, det vill säga till som längst 300 dagar. Om du dessutom har försäkrat en månadsinkomst som överstiger 80 000 kronor kan du få din ersättning beräknad på din tidigare månadsinkomst före skatt, dock på högst 120 000 kronor, under som längst 300 dagar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag som medlem i Finansförbundet välja att inte ha inkomstförsäkringen?

  Nej, du kan inte välja bort basförsäkringen i inkomstförsäkringen. Den är en del av medlemskapet i Finansförbundet och är obligatorisk. Du har visserligen rätt enligt lag att avstå från försäkringen, men det kommer inte att påverka din medlemsavgift till Finansförbundet.

  Tilläggsförsäkringen i inkomstförsäkringen väljer du däremot helt själv om du vill omfattas av eller inte.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag vill ha möjlighet att få ersättning under längre tid än 120 dagar. Kan jag förlänga mitt försäkringsskydd?

  Ja, du kan välja att teckna tilläggsförsäkringen som förlänger ersättningstiden med 180 dagar. Då kan du som längst få ersättning i 300 dagar. Tilläggsförsäkringen betalas av dig själv till Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag tjänar mer än 80 000 kronor. Kan jag utöka mitt försäkringsskydd?

  Ja, du kan välja att teckna någon av de två högsta nivåerna i tilläggsförsäkringen som, utöver att de förlänger ersättningstiden till 300 dagar, även försäkrar månadsinkomster före skatt upp till 100 000 kronor, alternativt 120 000 kronor. Tilläggsförsäkringen betalas av dig själv till Bliwa. Ansök om tilläggsförsäkring

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Har jag inkomstförsäkringen?

 • Vem omfattas av basförsäkringen?

  Du som är aktiv medlem i Finansförbundet och som inte fyllt 65 år omfattas automatiskt av basförsäkringen. Den är obligatorisk och ingår i medlemskapet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vem kan teckna tilläggsförsäkringen?

  Tilläggsförsäkringen är frivillig. Du som omfattas av basförsäkringen och som inte fyllt 65 år kan när som helst teckna och säga upp, tilläggsförsäkringen. Teckna tilläggsförsäkring

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför har jag fått tilläggsförsäkringen?

  Du som blir ny aktiv medlem i Finansförbundet den 1 april 2018 eller senare och som inte fyllt 65 år ansluts automatiskt till såväl basförsäkringen som till den frivilliga tilläggsförsäkringen. Tillsammans försäkrar dessa båda försäkringar en månadsinkomst före skatt upp till 80 000 kronor i sammanlagt 300 dagar. Tilläggsförsäkringen är kostnadsfri för dig under de tre första månaderna.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har fått tilläggsförsäkringen men vill inte behålla den, hur gör jag då?

  Om du inte vill ha tilläggsförsäkringen kan du när som helst tacka nej och den slutar då omedelbart att gälla. Det gör du exempelvis genom att kontakta Bliwas kundtjänst på telefon 08-696 22 60 eller mejl inkomstforsakring@bliwa.se. Du kan också låta bli att betala när du får inbetalningsavin hem i brevlådan, så kommer tilläggsförsäkringen att sluta gälla.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har fått tilläggsförsäkringen och vill behålla den, hur gör jag då?

  Om du vill behålla tilläggsförsäkringen behöver du bara betala inbetalningsavin som Bliwa skickar hem till dig efter den kostnadsfria perioden. Kostnaden är 68 kronor per månad. Efter den kostnadsfria perioden kan du välja att betala tilläggsförsäkringen genom autogiro, e-faktura eller avi. Vill du anmäla dig till autogiro så gör du det enklast på bliwa.se/minasidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När bör jag tacka nej till tilläggsförsäkringen?

  Tillhör du någon av nedanstående grupper kan du inte få någon ersättning från tilläggsförsäkringen:

  • Du är inte är medlem i en a-kassa
  • Du är uppsagd
  • Du gör anspråk på arbetslöshetsersättning
  • Du gör anspråk på aktivitetsstöd
  • Du är inte stadigvarande bosatt i Sverige.

  Tillhör du någon av ovanstående grupper vill vi därför uppmana dig att tacka nej till tilläggsförsäkringen. När du åter är i arbete kan du ansöka om tilläggsförsäkringen på
  bliwa.se/minasidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har fått tilläggsförsäkringen och vill försäkra en högre inkomst, hur gör jag då?

  Har du en månadsinkomst över 80 000 kronor kan du höja din nivå i tilläggsförsäkringen. Om du ändrar nivån innan den kostnadsfria tremånadersperioden har löpt ut är även den nya högre nivån kostnadsfri under återstoden av denna period. Enklast höjer du nivån i tilläggsförsäkringen på bliwa.se/minasidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behöver jag vara medlem i a-kassan för att omfattas av inkomstförsäkringen?

  Nej, det räcker att du är medlem i Finansförbundet för att omfattas av basförsäkringen.

  Men för att kunna få ersättning från försäkringen behöver du få inkomstrelaterad ersättning från en a-kassa. Och för att få det krävs bland annat att du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader innan arbetslösheten. En tillfällig åtgärd till följd av Coronapandemin är att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa under en tidsperiod (mars-december) ska räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har tidigare varit medlem i ett annat förbund. Vad gäller för mig?

 • Hur kan jag tillgodoräkna mig tid jag varit försäkrad i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring?

  Du kan tillgodoräkna dig tid du varit försäkrad i ett annat förbunds basförsäkring till Finansförbundets basförsäkring. Du kan också tillgodoräkna dig tid i ett annat förbunds tilläggsförsäkringar till Finansförbundets motsvarande tilläggsförsäkring. Det krävs dock att du inte har något tidsglapp mellan de olika försäkringarna. För att undvika tidsglapp måste du ansöka om tilläggsförsäkringen inom 1 månad från det att du blev medlem i Finansförbundet

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har tidigare fått ersättning från ett annat fackförbunds inkomstförsäkring, vad händer nu?

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och du hade ersättningsdagar kvar i den försäkringen, får du en ny ersättningsperiod från Finansförbundets försäkring. Men Bliwa förkortar ersättningsperioden med det antal ersättningsdagar du redan fått från den andra försäkringen.

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och dina ersättningsdagar i den försäkringen tagit slut kan du inte få ersättning från försäkringen innan du uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod.

  Om det gått mer än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen prövar Bliwa om du kan beviljas en ny ersättningsperiod från Finansförbundets försäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur gör jag för att ansöka om och betala tilläggsförsäkringen?

Jag vill inte ha någon inkomstförsäkring! Hur gör jag för att avsluta den?

 • Hur avslutar jag basförsäkringen?

  Basförsäkringen är en obligatorisk försäkring som du som medlem i Finansförbundets omfattas av. Enligt lag har du rätt att avstå från försäkringsskyddet, men det påverkar inte din medlemsavgift till Finansförbundet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur avslutar jag tilläggsförsäkringen?

  Om du vill avsluta tilläggsförsäkringen kontaktar du oss antingen via mejl eller telefon. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur och när ansöker jag om ersättning?

 • Hur får jag ut pengar från inkomstförsäkringen?

  Du måste aktivt ansöka om ersättning från försäkringen. När du ansöker ger du ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa. På så vis slipper du skicka Bliwa intyg, beslut och specifikationer. Om du får din ansökan beviljad kommer ersättning att utbetalas till det kontonummer du angett.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När ansöker jag om ersättning?

  När du blir beviljats ersättning från din a-kassa kan du ansöka om ersättning från Bliwa. Det gör du på bliwa.se/minasidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är det jag ska skicka till Bliwa för att få ersättning?

  När du ansöker om ersättning ger du ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa. På så vis slipper du administrera med intyg, beslut och specifikationer. 

  I vissa fall kan Bliwa behöva kopior på beslut från Försäkringskassan och/eller beslut om ersättning från trygghetsavtal. Har du varit medlem i Finansförbundet i mindre än 12 månader behöver du skicka in ett övergångsbevis från det andra förbundet där det framgår att du omfattats av en obligatorisk inkomstförsäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Ska jag skicka specifikationerna varje gång jag får dem från a-kassan?

  Om din ansökan beviljats och du gett ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa så kommer Bliwa meddelas automatiskt varje gång a-kassan gjort en utbetalning till dig. Du behöver alltså inte skicka oss dina utbetalningsspecifikationer.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

När får jag min utbetalning?

 • När får jag min utbetalning?

  När du söker ersättning för första gången: När Bliwa fått en komplett ansökan från dig utbetalas din ersättning inom 10 arbetsdagar.

  När du har pågående ersättning: Om du har skickat in din utbetalningsspecifikation, och angett ditt personnummer, betalas ersättningen ut inom 10 arbetsdagar. Utbetalningar från Bliwa sker normalt på torsdagar men undantag kan förekomma i samband med helgdagar.

  Du kan ansöka om ersättning och skicka in dina utbetalningsspecifikationer på Mina sidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Måste jag betala försäkringen nu när jag är arbetslös?

 • Måste jag betala för försäkringarna när jag är arbetslös?

  Basförsäkringen ingår som en del i ditt medlemskap i Finansförbundet.

  För tilläggsförsäkringen sker inte någon minskning av avgiften eller avgiftsbefrielse vid arbetslöshet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

A-kassa, aktivitetsstöd, trygghetsavtal och inkomstförsäkring – hur fungerar det?

 • Vilka olika ersättningar kan jag få om jag blir arbetslös?

  Storleken på den ersättning du kan få från inkomstförsäkringen är beroende av om du har rätt till avgångsersättning från Trygghetsfonden, eller endast från inkomstförsäkringen.

  Om du inte har rätt till ersättning från Trygghetsfonden, utan endast från inkomstförsäkringen:

  1. Ersättning från a-kassan upp till a-kassans inkomsttak.
  2. Ersättning från inkomstförsäkringen som beräknas på dina inkomstdelar som överstiger a-kassans inkomsttak och upp till den högsta försäkrade månadsinkomst före skatt som gäller för dig. Under ersättningsdag 1 – 200 beräknas ersättningen på 80 procent av din normalinkomst före skatt, minskat med ett schablonavdrag som motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Under ersättningsdag 201 – 300 beräknas ersättningen på 70 procent av din normalinkomst före skatt, minskat med ett schablonavdrag enligt ovan. OBS! För att du ska kunna få ersättning i 300 dagar från inkomstförsäkringen krävs att du har tilläggsförsäkringen.

  Om du har rätt till full ersättning från Trygghetsfonden:

  1. Ersättning från a-kassan upp till a-kassans inkomsttak.
  2. Ersättning från Trygghetsfonden beräknas på:
   Dag 1-100: 80 procent av inkomsten för inkomstdel som överstiger a-kassans högsta lönetak (25 025 kronor) och upp till 32 500 kronor.
   Dag 101-200: 80 procent av inkomsten för inkomstdel som överstiger a-kassans högsta lönetak (20 900 kronor) och upp till 27 198 kronor.
   Dag 201-300: 70 procent av inkomsten för inkomstdel som överstiger a-kassans högsta lönetak (23 886 kronor) och upp till 31 083 kronor.
   Trygghetsfondens utfyllnadsbidrag kan utges under 300 dagar, det vill säga en a-kasseperiod. Bidraget kompletterar a-kassans ersättning enligt ovan.
  3. Ersättning från inkomstförsäkringen, tillsammans med ersättningen från a-kassan och Trygghetsfonden, motsvarar upp till cirka 75 - 80 procent av din normalinkomst efter skatt under ersättningsdag 1 - 200, och upp till cirka 65 - 70 procent av din normalinkomst efter skatt under ersättningsdag 201 - 300. OBS! För att du ska kunna få ersättning i 300 dagar från inkomstförsäkringen krävs att du har tilläggsförsäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning motsvarande 100 procent av inkomsten?

  Nej, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring kan din sammanlagda ersättning till följd av arbetslöshet aldrig beräknas på mer än högst 80 procent av den inkomst före skatt som du hade när du arbetade, din så kallade ”normalinkomst” så som a-kassan fastställer den.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför får inte jag 80 procent av min inkomst?

  Orsakerna till att du inte får 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt kan vara flera:

  Bliwas schablonavdrag: Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefri. Ersättning från a-kassan är inte skattefri. För att ersättningen från inkomstförsäkringen ska motsvara den ersättning efter skatt som du hade fått om ersättningen istället hade betalats ut från a-kassan så använder sig Bliwa av ett schablonavdrag (istället för skatteavdrag) när vi räknar ut din ersättning. Schablonavdraget motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Bliwa tar inte hänsyn till din faktiska skattesats utan gör istället ett schablonavdrag som är lika för alla oavsett bostadsort.

  Jobbskatteavdraget
  Skatten på arbetsinkomst är lägre än skatten på a-kassans ersättning och därmed också lägre än det schablonavdrag som Bliwa tillämpar. På ersättning från a-kassan dras skatt utan hänsyn till jobbskatteavdrag, det vill säga skatt enligt kolumn 5 i skattetabellerna. Detsamma (enligt kolumn 5) gäller således även för schablonavdraget i inkomstförsäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen om jag får aktivitetsstöd?

  Ja, om du:

  • får aktivitetsstöd till följd av att du är arbetslös, inte till följd av sjukdom
  • är arbetsför (det vill säga att din arbetsförmåga inte utreds)
  • inte har en anställning
  • inte har någon förvärvsinkomst (exempelvis lön eller avgångsvederlag) på den delen som du söker ersättning från inkomstförsäkringen för
  • uppfyller försäkringsvillkoren i övrigt.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen om jag får avgångsersättning från ett trygghetsavtal?

  Det beror på vilket trygghetsavtal du omfattas av. Inkomstförsäkringen kan ge ersättning om ersättningen från a-kassan och trygghetsavtalet tillsammans har beräknats på mindre än 80 procent av din tidigare inkomst före skatt.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vad är kvalificeringstid och karenstid?

 • Vad är kvalificeringstid?

  Kvalificeringstid är den tid som du behöver ha omfattats av försäkringen innan du kan få ersättning. Kvalificeringstiden för Finansförbundets inkomstförsäkring är 12 månader. Du måste alltså ha varit med i Finansförbundet och omfattats av basförsäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. I basförsäkringen får du får tillgodoräkna dig tid som du omfattats av en obligatorisk inkomstförsäkring hos ett annat fackförbund.

  Om du har tilläggsförsäkringen gäller detsamma för den, det vill säga att du behöver ha omfattats av tilläggsförsäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös. I tilläggsförsäkringen får du tillgodoräkna dig tid som du har omfatttats av en tilläggsförsäkring till en obligatorisk basförsäkring hos ett annat förbund.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är karenstid?

  Inkomstförsäkringen ersätter endast de dagar som du får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.

  Om du blev arbetslös före den 13 april 2020 har a-kassan en karenstid på 6 dagar. Din första utbetalning från inkomstförsäkringen sker då när du fullgjort dina karensdagar i a-kassan.

  Om du blev arbetslös under perioden 13 april 2020 – 3 januari 2021 har a-kassan ingen karenstid och utbetalning från inkomstförsäkringen kan ske från och med din första arbetslösa dag.

  Om du blev arbetslös efter den 3 januari 2021 har a-kassan en karenstid på 6 dagar. Din första utbetalning från inkomstförsäkringen sker då när du fullgjort dina karensdagar i a-kassan.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har bytt jobb/fått en ny lön, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag byter jobb?

  Du behöver inte meddela Bliwa om du byter arbetsgivare. Det viktiga är att du fortfarande är medlem i Finansförbundet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag får en annan inkomst än tidigare?

  Om du inte tecknat tilläggsförsäkringen behöver du inte informera Bliwa om inkomstförändringar. Din inkomst upp till 80 000 kronor före skatt är försäkrad under dag 1 - 120.

  Om du däremot har tecknat tilläggsförsäkringen behöver du kanske ändra ditt försäkringsskydd så att det matchar din nya inkomst. Tilläggsförsäkringen har flera nivåer och för att du ska få rätt ersättning om du blir arbetslös i mer än 120 ersättningsdagar behöver du vara försäkrad i rätt nivå.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har sagt upp mig själv/blivit avskedad, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag säger upp mig själv?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen, det vill säga inte heller från den tidpunkt då ersättningen från a-kassan börjar betalas ut. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag blir avskedad?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du blivit avskedad, och arbetsgivaren haft giltigt skäl till det, har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen, det vill säga inte heller från den tidpunkt då ersättningen från a-kassan börjar betalas ut. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Kan jag som blivit arbetslös igen få mer ersättning?

 • Kan jag få en ny ersättningsperiod nu när jag blivit arbetslös igen?

  Om du blir arbetslös igen inom 12 månader från den dag du senast fick ersättning, har ersättningsdagar kvar och uppfyller villkoren för rätt till ersättning, kan du återgå till den tidigare beviljade ersättningsperioden.

  Om du blir arbetslös igen efter att det gått 12 månader från den dag du senast fick ersättning, kan du beviljas en ny ersättningsperiod om du uppfyller kraven för det.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har fått ett meddelande från Bliwa som är skyddat med TLS-kryptering

 • Hur vet jag att mejlet är från Bliwa?

  Om avsändaren är no-reply@bliwa.se så kommer mejlet från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför gör Bliwa så här?

  Bliwa använder sig av krypterad mejl för att på ett säkert sätt skicka meddelanden med känsligt innehåll, som personuppgifter och personnummer, till våra försäkrade. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur kommer jag åt meddelandet?

  Du klickar på länken i mejlet från Bliwa. Du loggar därefter in med BankID för att öppna och svara på meddelandet. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan bara öppnas med en och samma webbläsare på en och samma enhet (dator, mobil eller läsplatta) under en period på 30 dagar. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har inget BankID, hur gör jag då?

  Om du inte har BankID kontakta Bliwas kundservice, 08-696 22 80. Kundservice kommer då i stället att skicka informationen via post till din folkbokföringsadress.

  Var det här svaret till hjälp för dig?