Tillfälliga förändringar av a-kassan - så påverkas din inkomstförsäkring (från 4 januari 2021)

Riksdagen har beslutat att flera av de olika förändringar av a-kassan som sedan tidigare gäller från och med den 13 april 2020 samt från och med den 29 juni 2020 ska fortsätta gälla till 31 december 2022. På den här sidan hittar du information om hur det påverkar din inkomstförsäkring.

Hur påverkas Finansförbundets inkomstförsäkring av de tillfälliga reglerna i a-kassan?
Riksdagen har beslutat att ett antal redan genomförda förändringar i arbetslöshetsförsäkringen ska fortsätta gälla temporärt till 31 december 2022. Här nedan kan du läsa om de beslutade förändringarna som gäller fortsatt från och med 4 januari 2021:

A-kassans sänkta arbetspliktsvillkor – gäller från 13 april 2020 till 31 december 2022
Du behöver ha arbetat 60 timmar i månaden under sex månader (istället för 80 timmar), eller 420 timmar (istället för 480) under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar (istället för 50) under var och en av dessa månader.

Inkomstförsäkringen har sedan tidigare inget eget arbetspliktsvillkor utan följer a-kassans villkor vilket gör att de tillfälliga reglerna kommer att gälla för inkomstförsäkringen.

A-kassans höjda ersättningsnivåer – gäller från 13 april 2020 till 31 december 2022
Beslutet innebär en tillfällig höjning av den högsta inkomstrelaterade ersättningen från a-kassan från 910 till 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna samt höjning av grundbeloppet från 365 till 510 kronor per dag.

För dig som får ersättning från Finansförbundets inkomstförsäkring, kommer din totala ersättning inte att bli högre.

Kan min totala ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen påverkas av att inkomsttaket i a-kassan höjdes från 13 april 2020?
Eftersom ersättningen från a-kassan blir högre så minskas ersättningen från inkomstförsäkringen. Totalt kan det dock innebära att den sammanlagda ersättningen kan bli något lägre. Det beror på följande:

Inkomstförsäkringen ger en skattefri ersättning medan ersättningen från a-kassan är skattepliktig. För att ersättningen från inkomstförsäkringen ska motsvara det belopp som man skulle ha fått utbetalt från a-kassan, om a-kassan inte haft ett ersättningstak, så beräknas ersättningen från inkomstförsäkringen som om skatt skulle ha betalats. När Bliwa beräknar ersättningen från inkomstförsäkringen används därför ett schablonavdrag som motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Bliwa tar alltså inte hänsyn till medlemmens faktiska skattetabell. Om den faktiska skatten är högre än tabell 30, så innebär det att medlemmen får ut mindre från a-kassan än vad Bliwas beräkning anger. Detta gör att den sammanlagda ersättningen från a-kassan och inkomstförsäkringen kan bli något lägre för den som betalar en högre skatt än skattetabell 30.

A-kassans höjda ersättningsnivåer – gäller från 29 juni 2020 till 31 december 2022
Beslutet innebär en tillfällig höjning av den högsta inkomstrelaterade ersättningen från a-kassan från 760 till 1 000 kronor per dag under dag 101-300

För dig som får ersättning från Finansförbundets inkomstförsäkring, kommer din totala ersättning inte att bli högre.

Övriga villkor i inkomstförsäkringen (exempelvis antal ersättningsdagar, högsta försäkringsbara inkomst med mera)
Inga förändringar görs avseende andra delar av inkomstförsäkringen.