Frågor & svar

Ny medlem i Svenska Journalistförbundet? Det här försäkringsskyddet ingår i medlemskapet!

 • 1. Vilket försäkringsskydd ingår automatiskt i medlemskapet i Svenska Journalistförbundet?

  Som medlem i en akassa och enkelorganiserad* i Svenska Journalistförbundet ingår en inkomstförsäkring vid arbetslöshet. Den ger dig, tillsammans med ersättningen från a-kassan, en sammanlagd ersättning som motsvarar upp till cirka 80 procent av din tidigare normalinkomst (max 60 .000:-/mån) i som längst 100 dagar (cirka 4,5 månader). Läs mer om Journalistförbundets inkomstförsäkring och den tilläggsförsäkring på ytterligare 120 dagar som du anslutits till i samband med att du blivit medlem

  Är du enkelorganiserad* ingår även en olycksfallsförsäkring på 5 prisbasbelopp.

  *Enkelorganiserad innebär att du inte är medlem i något ytterligare fackförbund.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • 2. Vad ingår i det kostnadsfria instegserbjudandet för nya medlemmar i Svenska Journalistförbundet?

  Under dina tre första månader som medlem i Svenska Journalistförbundet bjuder förbundet på tre bra försäkringar:

  Livförsäkring {Procent av prisbasbelopp} KR Full arbetsförhet
  Sjukförsäkring 1 500 KR/MÅN Full arbetsförhet
  Diagnosförsäkring 50 000 KR Fullt arbetsförhet
   FörsäkringsbeloppHälsokrav


  Under dina tre första månader som försäkrad är försäkringarna kostnadsfria. Det gäller även om du har ansökt om fler försäkringar, höjt försäkringsbeloppen eller försäkrat din make/maka/sambo och barn.

  Om du sedan vill behålla försäkringarna är det bara att betala den avi som du får från Bliwa för den fjärde försäkringsmånaden. Annars bortser du från avin. Då upphör försäkringarna automatiskt. Du kan när som helst tacka nej till erbjudandet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • 3. Måste jag fylla i en hälsodeklaration för att anslutas till det kostnadsfria instegserbjudandet?

  Nej, för dig som är medlem i Svenska Journalistförbundet krävs det ingen hälsodeklaration för instegserbjudandet. Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför den dagen du ansluts till livförsäkringen, sjukförsäkringen och diagnosförsäkringen.

  Om du inte är fullt arbetsför den dagen du ansluts måste du meddela det till Bliwa. Det gör du enklast genom att mejla till kund@bliwa.se eller via meddelandeformuläret under Kontaka oss. Om du inte uppfyller hälsokraven kan försäkringen vara ogiltig.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • 4. Vad menas med fullt arbetsför?

  Med fullt arbetsför menas att du kan fullgöra ditt vanliga arbete utan begränsningar. Om du till någon del är sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är du inte fullt arbetsför. Om du har vilande aktivitetsersättning, vilande sjukersättning eller vilande, minst halv, arbetsskadelivränta är du inte heller fullt arbetsför under den tid som ersättningen eller arbetsskadelivräntan är vilande.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • 5. Varför ansluts nya medlemmar i Svenska Journalistförbundet till medlemsförsäkringar genom ett instegserbjudande?

  Hälsoreglerna för anslutning till försäkringarna är enklare och mer fördelaktiga med den här anslutningsmetoden än med en aktiv ansökan. Det innebär stora fördelar för dig som av hälsoskäl inte skulle beviljas anslutning om det finns krav på hälsodeklaration.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • 6. Kostar försäkringarna i instegserbjudandet något?

  Nej, Svenska Journalistförbundet bjuder på instegserbjudandet under de tre första månader som du är medlem.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • 7. Hur gör jag om jag vill fortsätta vara försäkrad efter de tre kostnadsfria månaderna?

  Du betalar den premieavi som Bliwa skickar till dig från och med den fjärde försäkringsmånaden.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • 8. Hur gör jag om jag inte vill fortsätta vara försäkrad efter de tre premiefria månaderna?

  Du behöver inte göra någonting. Du bara bortser från avin som Bliwa skickar till dig i början av den tredje försäkringsmånaden i instegserbjudandet. Om du inte betalar upphör försäkringarna automatiskt. Du kan även när som helst säga upp försäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag vill komplettera eller ändra min försäkring. Hur gör jag?

 • 1. Hur gör jag om jag vill ansöka om fler försäkringar, höja försäkringsbeloppen eller försäkra min make/maka/sambo och barn?

  Mina sidor kan du logga in för att se de försäkringar som just du har. Där kan du också teckna och ändra försäkringar, anmäla skador och följa dina ärenden. 

  Har du inte försäkringar sedan tidigare kan du fylla i en ansökan som du skickar till Bliwa. 

  Om din ansökan gäller olycksfallsförsäkringen eller barnförsäkringen räcker det att du och/eller din make/maka/sambo är fullt arbetsföra. För övriga försäkringar måste du och/eller din make/maka/sambo fylla i en hälsodeklaration. 

  Kompletteringar som du gör under dina tre första månader som försäkrad medlem i Svenska Journalistförbundet är kostnadsfria på samma sätt som försäkringarna i instegserbjudandet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur betalar jag för min försäkring i Bliwa?

Vem får pengarna från min livförsäkring?

Jag är inte fullt arbetsför när jag blir ny medlem i Svenska Journalistförbundet. Vad ska jag göra?

Hur länge kan jag vara försäkrad

 • 1. Hur länge gäller försäkringen?

  Om du fortsätter vara medlem i Svenska Journalistförbundet kan du ha kvar följande försäkringar som längst till du fyller 65 år:

  • Livförsäkringen

  • Olycksfallsförsäkringen

  • Barnförsäkringen (gäller dessutom som längst tills barnet fyller 25 år)

  • Diagnosförsäkringen
  • Sjuk och olycksfallsförsäkringen
  • Sjukkapitalförsäkringen

  Som yrkesaktiv medlem kan du ha Olycksfallsförsäkringen till 67 år.

  Om du övergår pensionärsmedlemskap i Svenska Journalistförbundet när du är 65 år eller äldre kan du ansöka om Bliwas seniorförsäkring.

  Du kan ha kvar inkomstförsäkringen som längst tills du fyller 65 år.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vilka priser gäller?

Vem kan vara medförsäkrad?

Jag har fått ett meddelande från Bliwa som är skyddat med TLS-kryptering

 • Hur vet jag att mejlet är från Bliwa?

  Om avsändaren är no-reply@bliwa.se så kommer mejlet från Bliwa.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför gör Bliwa så här?

  Bliwa använder sig av krypterad mejl för att på ett säkert sätt skicka meddelanden med känsligt innehåll, som personuppgifter och personnummer, till våra försäkrade. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur kommer jag åt meddelandet?

  Du klickar på länken i mejlet från Bliwa. Du loggar därefter in med BankID för att öppna och svara på meddelandet. Av säkerhetsskäl är läsningen begränsad och meddelandet kan bara öppnas med en och samma webbläsare på en och samma enhet (dator, mobil eller läsplatta) under en period på 30 dagar. 

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har inget BankID, hur gör jag då?

  Om du inte har BankID kontakta Bliwas kundservice, 08-696 22 80. Kundservice kommer då i stället att skicka informationen via post till din folkbokföringsadress.

  Var det här svaret till hjälp för dig?