Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Nytt i dina försäkringar

Det här gäller dig som har personförsäkringar hos oss via ditt medlemskap i Svenska Journalistförbundet.

Obligatorisk olycksfalls upphör 1 april

Som en del i en större översyn av medlemmarnas försäkringsskydd har Journalistförbundet valt att säga upp den obligatoriska olycksfallsförsäkring som ingår i medlemskapet. Från 1 april har du därför inte längre denna försäkring. Läs mer om varför på sjf.se/forsakringar.

Vill du förstärka ditt skydd så har du möjlighet att köpa Journalistförbundets frivilliga olycksfallsförsäkring.

Här kan du läsa mer om den frivilliga olycksfallsförsäkringen.

Pris och villkorsändringar från årsskiftet 2020/2021

Nedan informerar vi om ändringarna i alla de personförsäkringar du har möjlighet att teckna. Du kan se vilka försäkringar du har om du loggar in på Mina sidor

Generella förändringar från 1 januari 2021

- Höjd slutålder
Du har rätt att ha kvar försäkringen så länge du är yrkesaktiv medlem. Vi höjer nu slutålder för de flesta av försäkringarna - som längst till 70 år. Ny slutålder och nytt pris för respektive försäkring hittar du på Mina sidor.

Livförsäkring

- Optionsrätt
Vi inför optionsrätt i försäkringen. Optionsrätt i livförsäkringen innebär att du vid en familjehändelse (det vill säga att du gifter dig, blir sambo eller får barn) har rätt att höja försäkringsbeloppet till nästa nivå mot intygande om full arbetsförhet. Du behöver med andra ord inte fylla i någon hälsodeklaration. Du kan göra ändringen högst en gång per år. Möjligheten att utnyttja optionsrätten gäller 1 år från det att livshändelsen inträffat och innan du fyllt 60 år.

Här kan du läsa mer om livförsäkringen.

Sjukförsäkring

- Förlängd utbetalningstid
Vi förlänger utbetalningstiden från 36 till 60 månader. Den förlängda tiden gäller för dig som blir sjukskriven från 1 januari 2021.

- Optionsrätt
Vi inför optionsrätt i försäkringen. Det innebär att du vid en löneförhöjning inom 3 månader - från det att du fått kännedom om den nya inkomsten eller från det att den börjat gälla - har möjlighet att höja ditt försäkringsbelopp till närmste högre nivå mot intygande om full arbetsförhet. Du behöver med andra ord inte fylla i någon hälsodeklaration.

Här kan du läsa mer om sjukförsäkringen.

Olycksfallsförsäkring, Sjuk- och olycksfallsförsäkring samt Barn- och gravidförsäkring

- Begränsning i ersättningsmomentet Kristerapi
Behovet av kristerapi ska ha inträffat inom 5 år från den händelse som orsakat försäkringsärendet.

Här kan du läsa mer om olycksfallsförsäkringen.

Här kan du läsa mer om sjuk- och olycksfallsförsäkringen.

Barn- och gravidförsäkring

- Begränsning i ersättningsmomentet Diagnosersättning
Ersättning vid upphörande av njurfunktion betalas inte om den försäkrade för samma händelse har fått ersättning för njurtransplantation.
Ersättning vid organtransplantation (njure) betalas inte om den försäkrade för samma händelse har fått ersättning för upphörande av njurfunktion.

Här kan du läsa mer om Barn- och gravidförsäkringen.

Mer om dina försäkringar

På Mina sidor kan du se och ändra dina försäkringar. Där kan du också anmäla om något händer och följa ditt ärende. Logga in med mobilt BankID på Mina sidor. För enklare betalning av dina försäkringar kan du anmäla att du vill betala via autogiro.