Diagnosförsäkring

Drabbas du av en allvarlig sjukdom kan det innebära att du behöver omedelbar ekonomisk hjälp. ­Diagnosförsäkringen kan ge dig ett engångsbelopp direkt.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem, men längst tills du fyller 65 år.  

Du kan teckna försäkringen även för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Följande diagnoser eller händelser kan ge ersättning:
Cancer
Hjärtinfarkt
Stroke
Motorneuronsyndrom (ALS)
Multipel skleros (MS)
Parkinsons sjukdom
Neurobborelios
Bakteriell hjärnhinneinflammation (Meningit)
Fästingburen hjärnhinneinflammation (TBE)
Operation av hjärtats kranskärl
Operation av förträngning eller aneurysm i aorta
Operation av hjärtklaff
Organtransplantation
Upphörande av njurfunktion
Dövhet
Blindhet
Förlust av arm eller ben
Förlorad talförmåga
Förlamning

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -26 ÅR 27-35 ÅR 36-45 ÅR 46-65 ÅR
50 000 KR 9 KR 12 KR 28 KR 99 KR
100 000 KR 18 KR 24 KR 56 KR 198 KR
200 000 KR 36 KR 48 KR 112 KR 397 KR

 

Ersättningen är skattefri.

Var den här informationen till hjälp för dig?