Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är anställd dock längst till och med 70 år.

Du kan teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Du har även möjlighet att höja ditt livförsäkringsbelopp endast mot hälsokravet fullt arbetsför vid en särskild livshändelse (familjehändelse). Annars ansöker du genom att fylla i en hälsodeklaration. Detta heter optionsrätt i försäkringsvillkoret.

Ditt skydd

Om du dör får dina förmånstagare det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under "Blanketter & Villkor".

47 600 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbelopp.
Ersättningen är skattefri.

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  - 26 ÅR 27- 35 ÅR 36-45 ÅR 46-69 ÅR
238 000 KR (5 PBB) 9 KR 16 KR 28 KR 60 KR
476 000 KR (10 PBB) 17 KR 31 KR 56 KR 121 KR
952 000 KR (20 PBB) 34 KR 63 KR 113 KR 241 KR
1 428 000 KR (30 PBB) 51 KR 94 KR 169 KR 362 KR
1 904 000 KR (40 PBB) 68 KR 126 KR 226 KR 482 KR
2 380 000 KR (50 PBB) 85 KR 157 KR 282 KR 603 KR

Var den här informationen till hjälp för dig?