Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller längst till och med den månad då den försäkrade fyller 65 år. Om du som medlem efter fyllda 65 år är yrkesaktiv medlem i Journalistförbundet, kan försäkringen gälla längst till den månad då den försäkrade fyller 70 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Optionsrätt ingår. Det innebär att du har rätt att vid särskild familjehändelse höja livförsäkringsbeloppet med en (1) nivå. Höjningen görs mot intygande om full arbetsförhet. Ansökan görs på särskild blankett. Där framgår även detaljerad information om optionsrätten.

Ditt skydd

Om du dör får dina förmånstagare det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under "Blanketter & Villkor".

48 300 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbelopp.
Ersättningen är skattefri.

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  - 26 ÅR 27- 35 ÅR 36-45 ÅR 46-69 ÅR
241 500 KR (5 PBB) 9 KR 16 KR 28 KR 60 KR
483 000 KR (10 PBB) 17 KR 31 KR 56 KR 121 KR
966 000 KR (20 PBB) 34 KR 63 KR 113 KR 241 KR
1 449 000 KR (30 PBB) 51 KR 94 KR 169 KR 362 KR
1 932 000 KR (40 PBB) 68 KR 126 KR 226 KR 482 KR
2 415 000 KR (50 PBB) 85 KR 157 KR 282 KR 603 KR

Var den här informationen till hjälp för dig?