Livförsäkring

Om du skulle dö kan familjen även drabbas ekonomiskt. En livförsäkring kan ge dina närstående ekonomisk trygghet under en svår period.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem dock längst till och med 65 år

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Om du dör får dina förmånstagare det försäkringsbelopp som du valt för försäkringen (se tabell nedan). Förmånstagare är i första hand din make/maka eller sambo, i andra hand dina arvsberättigade barn och i tredje hand dina arvingar. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare kan du fylla i ett särskilt förmånstagarförordnande. Du hittar blanketten under "Blanketter & Villkor".

47 300 kronor betalas till ditt barns dödsbo om barnet skulle dö innan 20 års ålder.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbelopp.
Ersättningen är skattefri.

Ersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  - 26 ÅR 27- 35 ÅR 36-45 ÅR 46-65 ÅR
236 500 KR (5 PBB) 9 KR 16 KR 28 KR 60 KR
473 000 KR (10 PBB) 17 KR 31 KR 56 KR 121 KR
946 000 KR (20 PBB) 34 KR 63 KR 113 KR 241 KR
1 419 000 KR (30 PBB) 51 KR 94 KR 169 KR 362 KR
1 892 000 KR (40 PBB) 68 KR 126 KR 226 KR 482 KR
2 365 000 KR (50 PBB) 85 KR 157 KR 282 KR 603 KR

Var den här informationen till hjälp för dig?