Olycksfallsförsäkring gratis via medlemskapet

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning. Denna försäkring får du gratis, som en del i medlemskapet i Journalistförbundet.

Ditt skydd

Kostnader
Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden

Ärr och andra utseendemässiga skadeföljder

Bestående nedsatt funktions eller arbetsförmåga (medicinsk eller ekonomisk invaliditet)
Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder.

Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas 46 500 kronor till dödsboet.

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem.

Pengar

Maxersättning
försäkringsbelopp vid medicinsk och ekonomisk invaliditet
MÅNADSKOSTNAD
232 500 Ingår i medlemskapet

  

Ersättningen är skattefri.

Tänk på

För att omfattas av försäkringen ska du vara yrkesaktiv, enkelorganiserad medlem i Journalistförbundet.

Försäkringen gäller som längst tills du fyller 67 år, om du fortfarande är medlem i Journalistförbundet.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?