Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Olycksfallsförsäkring

Om du råkar ut för ett olycksfall som leder till invaliditet eller medför kostnader kan en olycksfallsförsäkring ge dig ekonomisk ersättning. Denna försäkring kompletterar den försäkring som ingår i medlemskapet i Journalistförbundet med högre ersättningsbelopp.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller längst till och med den månad då den försäkrade fyller 67 år. Om du som medlem efter fyllda 67 år är yrkesaktiv medlem i Journalistförbundet kan försäkringen gälla längst till den månad då den försäkrade fyller 70 år.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Kostnader
Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliteringskostnader och kristerapi/psykologtjänster.

Sveda och värk under den akuta behandlings- och läketiden

Ärr och andra utseendemässiga skadeföljder

Bestående nedsatt funktions eller arbetsförmåga (medicinsk eller ekonomisk invaliditet)
Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder.

Om du dör till följd av en olycksfallsskada betalas {Procent av prisbasbelopp} kronor till dödsboet.

Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, det vill säga få pengarna från försäkringen, kan du göra ett särskilt förmånstagarförordnande där du anger vem eller vilka som ska få dem.

Pengar

966 000 KR   

40 KR

1 932 000 KR   

78 KR

MAXERSÄTTNING FÖRSÄKRINGSBELOPP 
VID INVALIDITET
MÅNADSKOSTNAD

Försäkringen reduceras vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter per år från och med 46 års ålder. Ingen reducering vid medicinsk invaliditet.

Ersättningen är skattefri.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”En yttre händelse som den försäkrade drabbats av plötsligt och oförutsett. Händelsen ska ha medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att behandling inom sjukvården krävts.”

Var den här informationen till hjälp för dig?