Seniorförsäkring - liv och olycksfall

En livförsäkring och en olycksfallsförsäkring för dig som uppnått slutåldern i din tidigare försäkring genom Journalistförbundet.

Ditt skydd

Kostnader för besök hos vårdgivare, resekostnader, tandskadekostnader, merkostnader och kostnader för sjukhusvård, till följd av olycksfall.

Bestående nedsatt funktionsförmåga, medicinsk ­invaliditet, till följd av olycksfall.

Vid dödsfall betalas ett engångsbelopp till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, och få pengarna om du dör, kan du göra ett särskilt förmånstagar­förordnande som anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen.

Pengar

 Maxersättning försäkringsbeloppMånadskostnad
Livförsäkring  34 875 KR 143 KR
Olycksfall 232 500 KR 44 KR

Invaliditetsbeloppet i olycksfallsförsäkringen minskar med 5 procentenheter per år från och med 66 års ålder.

Försäkringsbeloppet (maxersättningen) i livförsäkringen minskar inte med stigande ålder.

Tänk på

Du kan teckna försäkringen om du tidigare har haft den frivilliga olycksfalls- och/eller livförsäkring ­under minst 6 månader och den upphörde på grund av att du uppnått gruppförsäkringens slutålder eller blivit pensionär.

Försäkringen måste tecknas inom 3 månader från det att din tidigare försäkring upphörde.

Din make/maka/sambo kan även teckna Seniorförsäkringen under förutsättning att han eller hon har varit medförsäkrad till dig tidigare under minst 6 månader.

Observera att du bara kan välja den/de försäkringar du har haft tidigare. Har du exempelvis tidigare bara haft den obligatoriska olycksfallsförsäkringen kan du inte teckna olycksfallsförsäkringen i Seniorförsäkringen. Har du bara haft livförsäkring i din tidigare frivilliga gruppförsäkring kan du bara teckna livförsäkringen i Seniorförsäkringen. Detsamma gäller för medförsäkrad.

Gäller livet ut så länge premien betalas.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Ett utifrån kommande våld mot kroppen. Dessutom ska den försäkrade drabbats av en plötslig och oförutsedd händelse som medfört att den försäkrade ofrivilligt drabbats av en kroppsskada. En förutsättning för rätt till ersättning är även att skadan är så allvarlig att läkarbehandling krävts.”

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Var den här informationen till hjälp för dig?