Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Olycksfall kan leda till invaliditet, men det kan även vissa sjukdomar. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som även kan ge ersättning för invaliditet på grund av sjukdom.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller längst till och med den månad då den försäkrade fyller 65 år. Om du som medlem efter fyllda 65 år är yrkesaktiv medlem i Journalistförbundet kan försäkringen gälla längst till den månad dåden försäkrade fyller 70 år.

Ditt skydd

Kostnader Läkekostnader (vård, behandling och hjälpmedel), tandskadekostnader, resekostnader, merkostnader, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader och kristerapi/psykologtjänster, till följd av en olycksfallsskada.

Inkomstbortfall Till följd av en olycksfallsskada, för dagarna 29–90. Maximal försäkrad årslön är {Procent av prisbasbelopp} kronor.

Sveda och värk under den akuta behandlings- och läkningstiden till följd av olycksfall.

Vanprydande ärr

Bestående nedsatt funktionsförmågaMedicinsk invaliditet (till följd av sjukdom och olycksfall).

Bestående nedsatt arbetsförmågaEkonomisk invaliditet (till följd av olycksfall).

Ersättningen är beroende av valt försäkringsbelopp, grad av invaliditet och ålder

Vid dödsfall till följd av en olycksfallsskada betalas {Procent av prisbasbelopp} kronor ut till dödsboet. Vill du att någon annan ska vara förmånstagare, och få pengarna om du dör, kan du göra ett särskilt förmånstagar­förordnande som anger vem eller vilka som får pengar från försäkringen. Blankett finns under Blanketter och villkor.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -26 ÅR 27-35 ÅR 36-45 ÅR 46-69 ÅR
483 000 KR (10 PBB) 20 KR 24 KR 40 KR 70 KR
1 207 500 KR (25 PBB) 50 KR 60 KR 99 KR 173 KR
2 173 500 KR (45 PBB) 90 KR 108 KR 179 KR 312 KR

 

Försäkringen reduceras vid medicinsk invaliditet med 2,5 procentenheter per år från och med 46 års ålder och vid ekonomisk invaliditet med 5 procentenheter per år från och med 46 års ålder. 

Ersättningen är skattefri.

Vad är ett olycksfall?

Ett olycksfall definieras på följande sätt: ”Kroppsskada som den försäkrade drabbas av vid en plötslig, ofrivillig och oförutsedd händelse som uppstår vid en identifierbar tidpunkt och plats.”

I Sjuk- och olycksfallsförsäkringen räknas även följande som olycksfallsskada:

 • Hjärtinfarkt
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symptom: högt blodtryck, höga blodfetter, hjärt- eller kärlsjukdom eller diabetes mellitus (sockersjuka).
 • Stroke
 • Hjärnblödning eller blodpropp i hjärnan
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symptom: högt blodtryck, höga blodfetter, koagulationsrubbning, hjärt- eller kärlsjukdom eller diabetes mellitus (sockersjuka).
 • Blödning i hjärnhinnan
  Subarachnoidalblödning.
 • Blodpropp i lungan
 • Lungemboli
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symtom: koagulationsrubbning eller djup ventrombos.
 • Bristning i stora kroppspulsådern
  Bristning av aortaanerysm.
 • Plötslig, oförklarlig dövhet
  ”Sudden deafness”.
 • Plötslig näthinneavlossning
  För att händelsen ska betraktas som olycksfallsskada krävs att den försäkrade tidigare inte har diagnostiserats för någon av följande sjukdomar och/eller symtom: ögonsjukdom, synnedsättning med 8 dioptrier eller mer.

Var den här informationen till hjälp för dig?