Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjukförsäkring

En längre tids sjukdom som gör att du inte kan arbeta som tidigare kan vara ekonomiskt påfrestande för dig och din familj. Sjukförsäkringen kompletterar den ersättning du får från ­Försäkringskassan och eventuell kollektivavtalad försäkring så att inkomstbortfallet inte blir lika stort.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller längst till och med den månad då den försäkrade fyller 65 år. Om du som medlem efter fyllda 65 år är yrkesaktiv medlem i Journalistförbundet kan försäkringen gälla längst till den månad då den försäkrade fyller 67 år.

Du kan även teckna försäkring för din make/maka/sambo.

Optionsrätt ingår. Det innebär att du vid löneförhöjning och en (1) gång per år har rätt att höja försäkringsbeloppet med en (1) nivå mot intygande om full arbetsförhet. Ansökan görs på särskild blankett. Där framgår även detaljerad information om optionsrätten.

Ditt skydd

Månadsersättning
Om du blir arbetsoförmögen till minst 25 procent får du ersättning varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter 90 dagar och som längst i 60 månader, eller tills du fyller 67 år. Ersättningen beror på vilket försäkringsbelopp du valt och graden av din arbetsoförmåga.

Pengar

Du kan ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet. Observera att du inte kan överförsäkra dig. Det betyder att du aldrig kan få ut en högre ersättning än din lön efter skatt. När försäkringsersättningen beräknas lägger Bliwa ihop ersättning från Bliwa med annan försäkringsersättning från Försäkringskassan och ersättning till följd av kollektivavtal. Du kan titta i tabellen för att få information om vilka försäkringsbelopp du kan välja utan att riskera överförsäkring.

Vilken ersättning du får vid sjukdom beror både på vilket försäkringsbelopp du valt och hur stor din arbetsoförmåga är.

Ersättningen är skattefri.

    -26 ÅR 27-35 ÅR 36-45 ÅR 46-66 ÅR
-26 999 KR 1 500 KR 23 KR  27 KR  42 KR 52 KR
27 000 - 39 999 KR 2 800 KR 43 KR 50 KR 79 KR 97 KR
40 000 KR - 3 500 KR 54 KR 63 KR 99 KR 122 KR
Månadslön
före skatt
Maximal månadsersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad 

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?