Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Sjukkapital

Efter en längre tids sjukskrivning kan din ekonomi behöva förstärkas. Från sjukkapitalförsäkringen kan du få ett engångsbelopp om du inte kan arbeta som vanligt på grund av sjukdom eller olycksfall.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Försäkringen gäller så länge du är medlem dock längst till och med 65 år.

Du kan även teckna försäkringen för din make/maka/sambo.

Ditt skydd

Du kan få ersättning om du beviljas sjukersättning till minst 25 procent av Försäkringskassan. Du kan också få ersättning om du beviljas sjukpenning till minst 25 procent av Försäkringskassan under 3 sammanhängande år eller totalt 3 år under en 5-årsperiod.

Ersättningens storlek beror på valt försäkringsbelopp, din ålder och hur stor din arbetsoförmåga är.

Pengar

Det är möjligt att ansöka om olika nivåer på försäkringsbeloppet.

Maxersättning
försäkringsbelopp
Månadskostnad
  -26 ÅR 27-35 ÅR 36-45 ÅR 46-64 ÅR
483 000 KR (10 PBB) 14 KR 20 KR 29 KR 38 KR
966 000 KR (20 PBB) 29 KR 40 KR 58 KR 76 KR
1 449 000 KR (30 PBB) 43 KR 59 KR 86 KR 113 KR

 

Från 36 år minskar ersättningen med 4 procentenheter per år, från 57 år med 2 procentenheter per år fram till 60. Därefter är ersättningen 8 procent fram till 65 år.

 

Ersättningen är skattefri.

Vad är arbetsoförmåga?

Med arbetsoförmåga menas att en person på grund av sjukdom eller olycksfallsskada inte kan arbeta som vanligt. För att räknas som arbetsoförmåga ska förmågan att arbeta vara nedsatt med minst en fjärdedel.

Var den här informationen till hjälp för dig?