Du använder en webbläsare som inte stöder alla funktioner.

För att få en bättre användarupplevelse behöver du uppgradera till en modernare webbläsare, exempelvis senaste versionen av Chrome.


Frågor & svar Inkomstförsäkring

Tillfälliga förändringar av a-kassan - så påverkas din inkomstförsäkring
Just nu får vi många frågor om hur inkomstförsäkringen påverkas av de tillfälliga reglerna i a-kassan som trädde i kraft den 13 april 2020 med anledning av Coronapandemin. På den här sidan svarar vi på de vanligaste frågorna om detta.

Om du inte hittar svaret på din fråga här är du varmt välkommen att kontakta oss!

Vad är en inkomstförsäkring?

 • Varför har Journalistförbundet en inkomstförsäkring?

  Journalistförbundets inkomstförsäkring ger en bra ekonomisk trygghet vid arbetslöshet.

  A-kassan betalar bara ut ersättning upp till en viss nivå, även om du tjänat mer än så. Har du en månadsinkomst som överstiger a-kassans inkomsttak försäkrar inkomstförsäkringen som ingår i ditt medlemskap (basförsäkringen) upp till 80 procent av den överstigande inkomsten. Den högsta månadsinkomst före skatt som försäkras är 60 000 kronor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad betyder "basförsäkring" och "tilläggsförsäkring" och vad ingår i dem?

  Inkomstförsäkringen består av två delar:
  Basförsäkring: Ingår i medlemskapet i Journalistförbundet och  är en obligatorisk försäkring. Med basförsäkringen försäkras inkomster före skatt upp till 60 000 kronor/månad och du kan få ersättning i upp till 120 ersättningsdagar. Med obligatorisk menas att den ingår automatiskt i ditt medlemskap.

  Tilläggsförsäkring: Är en frivillig försäkring som förlänger ersättningstiden med upp till 120 ersättningsdagar. Om du får ersättning från tilläggsförsäkringen betalas den ut efter att alla ersättningsdagarna från basförsäkringen betalats ut. Med frivillig menas att det är du själv som väljer om du vill ha försäkringen.

  Du ansluts automatiskt till tilläggsförsäkringen när du blir ny medlem i Journalistförbundet. Du omfattas av den utan kostnad i tre månader. Efter det får du välja om du vill ha kvar den eller inte. Om du vill ha kvar den betalar du avgiften för försäkringen, om du inte vill ha kvar den kan du meddela oss det via mejl eller telefon, eller strunta i att betala avgiften.

  Om du inte är ny medlem och nu vill ha tilläggsförsäkringen ansöker du om den på Mina sidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behövs Journalistförbundets inkomstförsäkring när det finns en a-kassa?

  Har du en månadsinkomst som överstiger a-kassans inkomsttak, vilket de flesta av Journalisternas medlemmar gör, så behövs inkomstförsäkringen. Den försäkrar upp till 80 procent av den överstigande inkomsten. Om du blir arbetslös och omfattas av basförsäkringen kan du som har en månadsinkomst på högst 60 000 kronor få en sammanlagd ersättning från a-kassan och inkomstförsäkringen som är beräknad på upp till 80 procent av din tidigare månadsinkomst före skatt, i 120 dagar.

  Om du dessutom har tilläggsförsäkringen förlängs den längsta möjliga ersättningstiden med ytterligare 120 dagar, det vill säga till som längst 240 dagar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag som medlem i Journalistförbundet välja att inte ha inkomstförsäkringen?

  Nej, du kan inte välja bort basförsäkringen i inkomstförsäkringen. Den är en del av medlemskapet i Journalistförbundet och är obligatorisk. Du har visserligen rätt enligt lag att avstå från försäkringen, men det kommer inte att påverka din medlemsavgift till Journalistförbundet.

  Tilläggsförsäkringen i inkomstförsäkringen väljer du däremot helt själv om du vill omfattas av eller inte.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag vill ha möjlighet att få ersättning under längre tid än 120 dagar. Kan jag förlänga mitt försäkringsskydd?

  Ja, du kan välja att teckna tilläggsförsäkringen som förlänger ersättningstiden med 120 dagar. Då kan du som längst få ersättning i 240 dagar. Tilläggsförsäkringen betalas av dig själv direkt till Bliwa.

  Om du är ny medlem i Journalistförbundet anslöts du automatiskt till tilläggsförsäkringen när du blev medlem. Om du vill behålla försäkringen efter de tre kostnadsfria månaderna betalar du avin.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Har jag inkomstförsäkringen?

 • Vem omfattas av basförsäkringen?

  Följande krav måste vara uppfyllda för att du ska omfattas av basförsäkringen:

  1. Du är aktiv, enkelorganiserad medlem i Journalistförbundet. Dock omfattas även du som är dubbelorgansierad och medlem i både Journalistförbundet och Teaterförbundet.
  2. Du har inte fyllt 65 år.
  3. Du är medlem i en a-kassa.

  Om du är ny medlem i Journalistförbundet och omfattas av basförsäkringen, omfattas du också automatiskt av tilläggsförsäkringen under dina tre första medlemsmånader (kostnadsfritt). Om du vill fortsätta omfattas så betalar du helt enkelt kostnaden för försäkringen när du får den första avin.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vem kan teckna tilläggsförsäkringen?

  Tilläggsförsäkringen är frivillig. Du som omfattas av basförsäkringen och som inte fyllt 65 år kan när som helst teckna och säga upp, tilläggsförsäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför har jag fått tilläggsförsäkringen?

  Du som blir ny yrkesaktiv, enkelorganiserad medlem i Journalistförbundet och som är medlem i a-kassan och inte fyllt 65 år ansluts automatiskt till såväl basförsäkringen som till den frivilliga tilläggsförsäkringen. Tillsammans försäkrar dessa båda försäkringar en månadsinkomst före skatt upp till 60 000 kronor i sammanlagt 240 dagar. Tilläggsförsäkringen är kostnadsfri för dig under de tre första månaderna.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har fått tilläggsförsäkringen men vill inte behålla den, hur gör jag då?

  Om du inte vill ha tilläggsförsäkringen kan du när som helst tacka nej och den slutar då omedelbart att gälla. Det gör du exempelvis genom att kontakta Bliwas kundtjänst på telefon 08-696 22 80 eller mejl kund@bliwa.se. Du kan också låta bli att betala när du får inbetalningsavin hem i brevlådan, så kommer tilläggsförsäkringen att sluta gälla.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har fått tilläggsförsäkringen och vill behålla den, hur gör jag då?

  Om du vill behålla tilläggsförsäkringen behöver du bara betala inbetalningsavin som Bliwa skickar hem till dig efter den kostnadsfria perioden. Efter den kostnadsfria perioden kan du välja att betala tilläggsförsäkringen genom autogiro, e-faktura eller avi. Vill du anmäla dig till autogiro så gör du det enklast på Mina sidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När bör jag tacka nej till tilläggsförsäkringen?

  Tillhör du någon av nedanstående grupper kan du inte få någon ersättning från tilläggsförsäkringen:

  • Du är inte är medlem i en a-kassa
  • Du är uppsagd
  • Du gör anspråk på arbetslöshetsersättning
  • Du gör anspråk på aktivitetsstöd
  • Du är inte stadigvarande bosatt i Sverige.

  Tillhör du någon av ovanstående grupper vill vi därför uppmana dig att tacka nej till tilläggsförsäkringen. När du åter är i arbete kan du ansöka om tilläggsförsäkringen på
  Mina sidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Behöver jag vara medlem i a-kassan för att omfattas av inkomstförsäkringen?

  Ja. För att kunna få ersättning från försäkringen behöver du få inkomstrelaterad ersättning från en a-kassa. Och för att få det krävs bland annat att du varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader innan arbetslösheten. En tillfällig åtgärd till följd av Coronapandemin är att varje medlemsmånad i en arbetslöshetskassa under en tidsperiod (mars-december) ska räknas som fyra månader. Detta innebär att medlemsvillkoret kan uppnås inom tre månader.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur gör jag för att ansöka om och betala tilläggsförsäkringen?

Måste jag betala försäkringen nu när jag är arbetslös?

 • Måste jag betala för försäkringarna när jag är arbetslös?

  Basförsäkringen ingår som en del i ditt medlemskap i Journalistförbundet.

  För tilläggsförsäkringen sker inte någon minskning av avgiften eller avgiftsbefrielse vid arbetslöshet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag vill inte ha någon inkomstförsäkring! Hur gör jag för att avsluta den?

 • Hur avslutar jag basförsäkringen?

  Basförsäkringen är en obligatorisk försäkring som du som medlem i Journalistförbundet omfattas av. Enligt lag har du rätt att avstå från försäkringsskyddet, men det påverkar inte din medlemsavgift till Journalistförbundet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Hur avslutar jag tilläggsförsäkringen?

  Om du vill avsluta tilläggsförsäkringen kontaktar du oss antingen via mejl eller telefon. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Hur och när ansöker jag om ersättning?

 • Hur får jag ut pengar från inkomstförsäkringen?

  Du måste aktivt ansöka om ersättning från försäkringen. När du ansöker ger du ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa. På så vis slipper du skicka Bliwa intyg, beslut och specifikationer. Om du får din ansökan beviljad kommer ersättning att utbetalas till det kontonummer du angett.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • När ansöker jag om ersättning?

  När du blir beviljats ersättning från din a-kassa kan du ansöka om ersättning från Bliwa. Det gör du på Mina sidor.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är det jag ska skicka till Bliwa för att få ersättning?

  När du ansöker om ersättning ger du ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa. På så vis slipper du administrera med intyg, beslut och specifikationer. 

  I vissa fall kan Bliwa behöva kopior på beslut från Försäkringskassan och/eller beslut om ersättning från trygghetsavtal. Har du varit medlem i Journalistförbundet i mindre än 12 månader behöver du skicka in ett övergångsbevis från det andra förbundet där det framgår att du omfattats av en obligatorisk inkomstförsäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Ska jag skicka specifikationerna varje gång jag får dem från a-kassan?

  Om din ansökan beviljats och du gett ditt samtycke till att Bliwa får inhämta uppgifter från din a-kassa så kommer Bliwa meddelas automatiskt varje gång a-kassan gjort en utbetalning till dig. Du behöver alltså inte skicka oss dina utbetalningsspecifikationer.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

När får jag min utbetalning?

 • När får jag min utbetalning?

  När du söker ersättning för första gången: När Bliwa fått en komplett ansökan från dig utbetalas din ersättning inom 10 arbetsdagar.

  När du har pågående ersättning: Om du har skickat in din utbetalningsspecifikation, och angett ditt personnummer, kommer utbetalningen att ske inom 10 arbetsdagar. Utbetalningar från Bliwa sker normalt på torsdagar men undantag kan förekomma i samband med helgdagar.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

A-kassa, aktivitetsstöd, trygghetsavtal och inkomstförsäkring – hur fungerar det?

 • Vilka olika ersättningar kan jag få om jag blir arbetslös?

  Storleken på den ersättning du kan få från inkomstförsäkringen är beroende av om du har rätt till avgångsersättning från exempelvis Trygghetsrådet (TRR), eller endast från inkomstförsäkringen.

  Om du inte har rätt till ersättning från Trygghetsrådet, utan endast från inkomstförsäkringen:

  1. Ersättning från a-kassan upp till a-kassans inkomsttak.
  2. Ersättning från inkomstförsäkringen som beräknas på dina inkomstdelar som överstiger a-kassans inkomsttak och upp till den högsta försäkrade månadsinkomst före skatt som gäller för dig. Under ersättningsdag 1 – 200 beräknas ersättningen på 80 procent av din normalinkomst före skatt, minskat med ett schablonavdrag som motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Under ersättningsdag 201 – 240 beräknas ersättningen på 70 procent av din normalinkomst före skatt, minskat med ett schablonavdrag enligt ovan. OBS! För att du ska kunna få ersättning i 240 dagar från inkomstförsäkringen krävs att du har tilläggsförsäkringen.

  Om du har rätt till full ersättning från Trygghetsrådet:

  1. Ersättning från a-kassan upp till a-kassans inkomsttak.
  2. Ersättning från Trygghetsrådet som, tillsammans med a-kassans ersättning, motsvarar upp till 70 procent av din tidigare inkomst.
  3. Ersättning från inkomstförsäkringen som tillsammans med ovanstående ersättningar, motsvarar upp till cirka 75 - 80 procent av din normalinkomst efter skatt under ersättningsdag 1 - 200 och upp till cirka 65 - 70 procent av din normalinkomst efter skatt under ersättningsdag 201 - 240. OBS! För att du ska kunna få ersättning i 240 dagar från inkomstförsäkringen krävs att du har tilläggsförsäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning motsvarande 100 procent av inkomsten?

  Nej, enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring kan din sammanlagda ersättning till följd av arbetslöshet aldrig beräknas på mer än högst 80 procent av den inkomst före skatt som du hade när du arbetade, din så kallade normalinkomst så som a-kassan fastställer den.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Varför får inte jag 80 procent av min inkomst?

  Orsakerna till att du inte får 80 procent av din tidigare inkomst efter skatt kan vara flera.

  Bliwas schablonavdrag
  Ersättningen från inkomstförsäkringen är skattefri. Ersättning från a-kassan är inte skattefri. För att ersättningen från inkomstförsäkringen ska motsvara den ersättning efter skatt som du hade fått om ersättningen istället hade betalats ut från a-kassan så använder sig Bliwa av ett schablonavdrag (istället för skatteavdrag) när vi räknar ut din ersättning. Schablonavdraget motsvarar skattetabell 30, kolumn 5. Bliwa tar inte hänsyn till din faktiska skattesats utan gör istället ett schablonavdrag som är lika för alla oavsett bostadsort.

   

  Jobbskatteavdraget
  Skatten på arbetsinkomst är lägre än skatten på a-kassans ersättning och därmed också lägre än det schablonavdrag som Bliwa tillämpar. På ersättning från a-kassan dras skatt utan hänsyn till jobbskatteavdrag, det vill säga skatt enligt kolumn 5 i skattetabellerna. Detsamma (enligt kolumn 5) gäller således även för schablonavdraget i inkomstförsäkringen.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen om jag får aktivitetsstöd?

  Ja, om du:

  • får aktivitetsstöd till följd av att du är arbetslös, inte till följd av sjukdom
  • är arbetsför (det vill säga att din arbetsförmåga inte utreds)
  • inte har en anställning
  • inte har någon förvärvsinkomst (exempelvis lön eller avgångsvederlag) på den delen ersättning från inkomstförsäkringen söks för
  • uppfyller försäkringsvillkoren i övrigt.

  Det är Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstödet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Kan jag få ersättning från inkomstförsäkringen om jag får avgångsersättning från ett trygghetsavtal?

  Det beror på vilket trygghetsavtal du omfattas av. Inkomstförsäkringen kan ge ersättning om ersättningen från a-kassan och trygghetsavtalet tillsammans har beräknats på mindre än 80 procent av din tidigare inkomst före skatt.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Vad är kvalificeringstid och karenstid?

 • Vad är kvalificeringstid?

  Kvalificeringstid är den tid som du behöver ha omfattats av försäkringen innan du kan få ersättning.

  Kvalificeringstiden för Basförsäkringen är 3 månader om du blev arbetslös under perioden 1 juni till och med 31 december 2020. För dig som blev arbetslös före den 1 juni 2020 eller efter den 31 december 2020 gäller en kvalificeringstid på 12 månader.

  För att få ersättning från försäkringen, om du har blivit arbetslös under perioden 1 juni till 31 december 2020, måste du bland annat:

  • Ha varit medlem i Journalistförbundet de senaste 3 månaderna och fortfarande vara medlem.
  • Ha varit ansluten till inkomstförsäkringen de senaste 3 månaderna före arbetslöshetens inträde.
  • Du får inte ha varit arbetslös under de senaste 3 månaderna.
  • Få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetald från a-kassan, alternativt att aktivitetsstöd vid deltagande i arbetsmarknadspolitisk åtgärd betalas ut på samma nivå som a-kassan.
  • Enligt a-kassans bedömning inte ha orsakat din arbetslöshet utan giltigt skäl.

  För att få ersättning från försäkringen, om du har blivit arbetslös före den 1 juni 2020 eller efter den 31 december 2020, måste du bland annat:

  • Ha varit medlem i Journalistförbundet de senaste 12 månaderna och fortfarande vara medlem.
  • Ha varit ansluten till inkomstförsäkringen de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde.
  • Du får inte ha varit arbetslös under de senaste 12 månaderna.
  • Få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetald från a-kassan, alternativt att aktivitetsstöd vid deltagande i arbetsmarknadspolitisk åtgärd betalas ut på samma nivå som a-kassan.
  • Enligt a-kassans bedömning inte ha orsakat din arbetslöshet utan giltigt skäl.

  Om du tidigare omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring via någon annan organisation kan du få tillgodoräkna dig kvalificeringstid från denna försäkring när du ansluter dig till Journalistförbundet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad är karenstid?

  Inkomstförsäkringen ersätter endast de dagar som du får inkomstrelaterad ersättning från a-kassan.

  Om du blev arbetslös före den 13 april 2020 har a-kassan en karenstid på 6 dagar. Din första utbetalning från inkomstförsäkringen sker då när du fullgjort dina karensdagar i a-kassan.

  Om du blev arbetslös under perioden  13 april 2020 – 3 januari 2021 har a-kassan ingen karenstid och utbetalning från inkomstförsäkringen kan ske från och med din första arbetslösa dag.

  Om du blev arbetslös efter den 3 januari 2021 har a-kassan en karenstid på 6 dagar. Din första utbetalning från inkomstförsäkringen sker då när du fullgjort dina karensdagar i a-kassan

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Kan jag som blivit arbetslös igen få mer ersättning?

 • Kan jag få en ny ersättningsperiod nu när jag blivit arbetslös igen?

  Om du blir arbetslös igen inom 12 månader från den dag du senast fick ersättning: Om du har ersättningsdagar kvar och uppfyller villkoren för rätt till ersättning kan du återgå till den tidigare beviljade ersättningsperioden.

  Om du blir arbetslös igen efter att det gått 12 månader från den dag du senast fick ersättning: Du kan beviljas en ny ersättningsperiod om du uppfyller kraven för det.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har bytt jobb/fått en ny lön, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag byter jobb?

  Du behöver inte meddela Bliwa om du byter arbetsgivare. Det viktiga är att du fortfarande är medlem i Journalistförbundet.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag får en annan inkomst än tidigare?

  Du behöver inte informera Bliwa om löneförändringar. Om du fått en lön över 33 000 kronor ska du dock informera Journalistförbundet om det.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har sagt upp mig själv/blivit avskedad, vad gäller för mig då?

 • Vad händer om jag säger upp mig själv?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen, det vill säga inte heller från den tidpunkt då ersättningen från a-kassan börjar betalas ut. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Vad händer om jag blir avskedad?

  Om din a-kassa beslutat om så kallade avstängda dagar på grund av att du blivit avskedad och arbetsgivaren haft giltigt skäl till det, har du inte rätt till ersättning från inkomstförsäkringen, det vill säga inte heller från den tidpunkt då ersättningen från a-kassan börjar betalas ut. Det är a-kassan som beslutar om avstängda dagar och Bliwa följer a-kassans beslut.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

Jag har tidigare varit medlem i ett annat förbund. Vad gäller för mig?

 • Hur kan jag tillgodoräkna mig tid jag varit försäkrad i ett annat fackförbunds inkomstförsäkring?

  Du kan tillgodoräkna dig tid du varit försäkrad i ett annat förbunds basförsäkring till Journalistförbundets basförsäkring. Du kan också tillgodoräkna dig tid i ett annat förbunds tilläggsförsäkringar till Journalistförbundets motsvarande tilläggsförsäkring. Det krävs dock att du inte har något tidsglapp mellan de olika försäkringarna.

  Var det här svaret till hjälp för dig?

 • Jag har tidigare fått ersättning från ett annat fackförbunds inkomstförsäkring, vad händer nu?

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och du hade ersättningsdagar kvar i den försäkringen, får du en ny ersättningsperiod från Journalistförbundets försäkring. Men Bliwa förkortar ersättningsperioden med det antal ersättningsdagar du redan fått från den andra försäkringen.

  Om det gått mindre än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen och dina ersättningsdagar i den försäkringen tagit slut kan du inte få ersättning från försäkringen innan du uppfyllt villkoren för en ny ersättningsperiod.

  Om det gått mer än 12 månader sedan du senast hade ersättning från den andra försäkringen prövar Bliwa om du kan beviljas en ny ersättningsperiod från Journalistförbundets försäkring.

  Var det här svaret till hjälp för dig?