Inkomstförsäkring

För många ger arbetslöshetsförsäkringen inte ett tillräckligt skydd vid arbetslöshet. För att minska gapet mellan ersättningen från a-kassan och din lön har Journalistförbundet en inkomstförsäkring som försäkrar upp till 80 procent av lönen de första 120 ersättningsdagarna.

Journalistförbundets inkomstförsäkring består av två delar:

  • Obligatorisk basförsäkring
  • Frivillig tilläggsförsäkring - tid

Undrar du över något? Kanske hittar du svar på din fråga här!