Basförsäkring

Basförsäkringen ingår i medlemsavgiften till förbundet och försäkrar en månadsinkomst upp till 60 000 kr i som längst 100 dagar.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.

Tänk på

Du ansluts till försäkringen om:

  • Du är medlem i förbundet och inte samtidigt medlem i ett annat förbund
  • Du är medlem i en a-kassa
  • Du inte har fyllt 65 år.

Du kan inte anslutas till försäkringen om du är uppsagd eller söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.

Försäkringen gäller till den månad du fyller 65 år.

Ditt skydd

Ersättningen betalas ut i max 100 ersättningsdagar.

Den totala ersättningen inklusive a-kassa, eventuell avgångsersättning från trygghetsavtal och inkomstförsäkring, beräknas på upp till 80 procent av din genomsnittliga månadsinkomst före skatt de senaste 12 månaderna.

Pengar

MÅNADSLÖN MÅNADSKOSTNAD
upp till 60 000 KR Ingår i ditt medlemskap

 

Ersättningen från försäkringen är inte skattepliktig.

Ordförklaring

Normalinkomst: Normalinkomsten fastställs av a-kassan och i de flesta fall baseras den på din genomsnittliga inkomst de senaste 12 månaderna.

Var den här informationen till hjälp för dig?