Kvalificeringstid

För att få ersättning vid arbetslöshet måste du ha varit med i Journalistförbundet samt i inkomstförsäkringen under en sammanhängande period (kvalificeringstid) i direkt anslutning till arbetslösheten.

Kvalificeringstiden för Basförsäkringen är 3 månader om du blir arbetslös under perioden 1 juni till och med 31 december 2020. För dig som blev arbetslös före den 1 juni 2020 gäller en kvalificeringstid på 12 månader.

För att få ersättning från försäkringen, om du har blivit arbetslös under perioden 1 juni till 31 december 2020, måste du bland annat:

  • Ha varit medlem i Journalistförbundet de senaste 3 månaderna och fortfarande vara medlem.
  • Ha varit ansluten till inkomstförsäkringen de senaste 3 månaderna före arbetslöshetens inträde.
  • Du får inte ha varit arbetslös under de senaste 3 månaderna.
  • Få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetald från a-kassan, alternativt att aktivitetsstöd vid deltagande i arbetsmarknadspolitisk åtgärd betalas ut på samma nivå som a-kassan.
  • Enligt a-kassans bedömning inte ha orsakat din arbetslöshet utan giltigt skäl.

Övergång från annat förbund
Om du tidigare omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring via någon annan organisation kan du få tillgodoräkna dig kvalificeringstid från denna försäkring när du ansluter dig till Journalistförbundet. Du kan läsa mer om vilka organisationer som har likvärdig inkomstförsäkring under rubriken Likvärdig försäkring.

Var den här informationen till hjälp för dig?