Kvalificeringstid

För att få ersättning vid arbetslöshet måste du ha varit med i Journalistförbundet samt i inkomstförsäkringen under en sammanhängande period (kvalificeringstid) i direkt anslutning till arbetslösheten.

För att få ersättning från försäkringen måste du bland annat:

  • Ha varit medlem i Journalistförbundet de senaste 12 månaderna och fortfarande vara medlem.
  • Ha varit ansluten till inkomstförsäkringen de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde. Under denna period får du inte ha varit arbetslös.
  • Få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning utbetald från a-kassan, alternativt att aktivitetsstöd vid deltagande i arbetsmarknadspolitisk åtgärd betalas ut på samma nivå som a-kassan.
  • Enligt a-kassans bedömning inte ha orsakat din arbetslöshet utan giltigt skäl.

Övergång från annat förbund
Om du tidigare omfattas av en likvärdig inkomstförsäkring via någon annan organisation kan du få tillgodoräkna dig kvalificeringstid från denna försäkring när du ansluter dig till Journalistförbundet. Du kan läsa mer om vilka organisationer som har likvärdig inkomstförsäkring under rubriken Likvärdig försäkring.

Var den här informationen till hjälp för dig?