Basförsäkring

Basförsäkringen ingår i medlemskapet i Ledarna. Den försäkrar upp till 80 procent av en månadsinkomst på högst 80 000 kronor i som längst 150 dagar.

Ditt skydd

Du kan få ersättning som är beräknad på upp till 80 procent av en inkomst på högst 80 000 kronor i månaden om du blir ofrivilligt arbetslös.

Ersättning betalas ut i längst 150 ersättningsdagar.

Pengar

Basförsäkringen ingår i ditt medlemskap i Ledarna. Ledarna betalar premien för basförsäkringen till Bliwa.

UPP TILL 80 000 KR Ingår i ditt medlemskap
MÅNADSLÖN MÅNADSKOSTNAD

Den totala ersättningen inklusive a-kassa, eventuell avgångsersättning från trygghetsavtal och inkomstförsäkring, beräknas på upp till 80 procent av din genomsnittliga månadsinkomst före skatt de senaste 12 månaderna. Är du inte medlem i en a-kassa eller varit medlem tillräckligt länge kan du få ett grundbelopp som betalas ut från Alfa-kassan eller a-kassan. Grundbeloppet är som högst 510 kronor per dag före skatt. Inkomstförsäkringen tillsammans med grundbeloppet ger dig en lägre ersättning än om du har full a-kassa.

Om du blev medlem i Ledarna före den 1 juli 2014 och har anmält att du har en inkomst upp till 25 000 eller upp till 30 000 kronor i månaden ska du anmäla när din lön ökar. Gör du det senast inom 3 månader från det att du fick kännedom om höjningen så slipper du kvalificeringstiden på 12 månader för höjningen. Det är viktigt att din försäkring motsvarar din månadsinkomst så att du får rätt ersättning.

Mer om tilläggsförsäkringen Teckna och ändra försäkring

Du behöver inte betala skatt på ersättningen.

Tänk på

Du ansluts till försäkringen om du är medlem i Ledarna och inte fyllt 65 år.

För att kunna få ersättning måste du ha haft försäkringen i 12 månader innan du blir arbetslös.

Försäkringen gäller till den månad du fyller 65 år.

Ordförklaring

* Full a-kassa: Med full a-kassa menas att du har rätt till inkomstrelaterad ersättning från a-kassan. 

** Normalinkomst: Normalinkomsten fastställs av a-kassan och i de flesta fall baseras den på din genomsnittliga inkomst de senaste 12 månaderna.

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen. För ytterligare information och begränsningar se förköpsinformationen.